Om  
Frode Ommundsen
Elisabeth Gifstad Michelsen

Blir ny sjef for Heimevernet

Brigader Frode Ommundsen ble fredag utnevnt generalmajor i Hæren, og blir beordret i stillingen som sjef for Heimevernet.

Frode Ommundsen har lang erfaring som leder i Forsvaret, og ble fredag utnevnt som ny Heimevernsjef av Kongen i statsråd. 
Frode Ommundsen har lang erfaring som leder i Forsvaret, og ble fredag utnevnt som ny Heimevernsjef av Kongen i statsråd. Foto: Forsvaret
Veslemøy Hedvig Østrem

Ommundsen ble fredag i statsråd utnevnt som sjef i Heimevernet. 

Han etterfølger generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen som har fått i oppgave å følge opp og støtte Forsvarets arbeid med kultur og profesjon. Hun har vært Heimevern-sjef siden 2019. 

Ommundsen har tidligere vært sjef for Panserbataljonen i Brigade Nord og kompanisjef i Telemark bataljon. Han har også erfaring fra Forsvarsstaben og som stabssjef i Hærstaben.

Den nye Heimevern-sjefen har erfaring fra internasjonale operasjoner, både i Bosnia, Kosovo og Afghanistan. Han var troppssjef i Bosnia i 1995, kompanisjef i Kosovo i 2000 og i Afghanistan i 2003. I 2009 var han mentor for afghanske bataljonssjefer.

Ommundsen har høyere utdanning fra Försvarshögskolan i Stockholm i 2006, Command and Staff College i USA i 2012, NATO Defence Collece i Roma i 2016 og Royal College of Defence Studies i London i 2020.

Omtalte personer

Frode Ommundsen

Generalmajor i Hæren, sjef, Heimevernet

Elisabeth Gifstad Michelsen

Leder for avdeling for profesjon og kultur, Forsvarsstaben
Master, strategisk ledelse og økonomi (Universitetet i Tromsø, 2017), master, militærstrategi (US Army War College, 2019)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00