Debatt

Dansk EU-parlamentariker: EUs naivitet overfor Kina står i veien for unionens suverenitet

Forholdet mellom EU og Kina er både skjevt og uholdbart. EUs hovedoppgave bør være å revurdere tilnærmingen til den asiatiske stormakten, og begynne å føre en økonomisk politikk som er uavhengig av fremmede makter, skriver den danske, sosialdemokratiske EU-parlamentarikeren Niels Fuglsang.

Den danske EU-parlamentarikeren for Socialdemokratiet, Niels Fuglsang, mener at EU bør revurdere forholdet til Kina, som vi er blitt for avhengige av.
Den danske EU-parlamentarikeren for Socialdemokratiet, Niels Fuglsang, mener at EU bør revurdere forholdet til Kina, som vi er blitt for avhengige av.Foto: Fred Marvaux/European Union 2022/Source: EP
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Tirsdag 4. april møtte Frankrikes president Emmanuel Macron, ledsaget av kommisjonspresident Ursula von der Leyen, Kinas president Xi Jinping i Kina. I tre dager skal særlig Macron og Jinping diskutere krigen i Ukraina og Europas forhold til den asiatiske stormakten.

Jeg mener det er avgjørende at man benytter anledningen til å revurdere tilnærmingen til Kina, som vi på avgjørende punkter er blitt altfor avhengige av som følge av en uregulert globalisering.

Avhengig av Kina

Siden jeg ble valgt inn i Europaparlamentet i 2019, hvor jeg også er medlem av Kina-delegasjonen, har jeg blitt stadig mer bekymret for omfanget av Kinas innflytelse i Europa. Kinesiske selskaper har kjøpt opp kritisk infrastruktur som gjør det mulig for Kina å påvirke flere EU-land politisk. 

Koronakrisen viste hvor avhengig EU var av beskyttelsesutstyret som vi importerte fra Kina, og som vi ikke kunne produsere selv i EU.

Niels Fuglsang
Medlem, EU-parlamentet (S)

For i Kina er skillet mellom det private og det offentlige tilslørt.

Et privat kinesisk selskap kan være like mye et verktøy i lommen på det kinesiske regimet, som enhver annen offentlig institusjon i landet. Av denne grunn må vi også være spesielt oppmerksomme når vi handler med Kina eller lar kinesiske selskaper kjøpe våre havner eller telefonnettverk.

Særlig de siste årene har vist at europeisk handels- og næringspolitikk har gjort oss avhengige av fremmede makter, særlig Kina. Koronakrisen viste hvor avhengig EU var av beskyttelsesutstyret som vi importerte fra Kina, og som vi ikke kunne produsere selv i EU.

Vi er også avhengige av Kina i det grønne skiftet.

Vår solcelleproduksjon i Europa er nå fullstendig utkonkurrert av en kinesisk industri med statsstøtte i ryggen. Og mangelen på kritiske råvarer og mikrobrikker gjør oss sikkerhetspolitisk sårbare overfor kineserne.

Les også

Et uholdbart forhold

Kinas inntreden på det europeiske markedet har skjedd på ulike vilkår. For mens det europeiske markedet har vært fritt tilgjengelig og åpent, er det ofte vanskeligere for europeiske selskaper å få statlige kontrakter i Kina.

Det er på tide å innse at det skjeve forholdet er uholdbart. Heldigvis begynner dette å gå opp for EU, og jeg håper at Macron og von der Leyen også vil sette disse problemene på dagsorden når de nå møter den kinesiske presidenten.

Det er på tide å innse at det skjeve forholdet er uholdbart. 

Niels Fuglsang
Medlem, EU-parlamentet (S)

I det siste har det begynt å snakke om «strategisk autonomi» i EU. Det handler om at vi ikke kan være autonome, det vil si selvbestemmende, hvis vi er avhengige av fremmede makter på områder som er avgjørende for vår økonomi og sikkerhet.

Vi har innsett at vår energiforsyning er for avhengig av fremmede makter. Og vi har innsett at vår handels- og industripolitikk ikke kan skilles fra sikkerhetspolitikken.

Men det er én ting å identifisere et problem. Noe annet er å løse det. Heldigvis er det en lovgivning på gang på dette området, men vi må gå mye lenger enn det.

EUs hovedoppgave

Nylig la EU-kommisjonen frem et lovforslag om å gjøre EU mindre avhengig av kritiske råvarer fra Kina. 

Nasjonal sikkerhet skal ikke ofres for handelsavtaler som kan være lukrative på kort sikt, men på lang sikt koste oss dyrt.

Niels Fuglsang
Medlem, EU-parlamentet (S)

I dag kommer hele 98 prosent av EUs forbruk av sjeldne jordarter fra Kina, noe som gjør oss svært sårbare. Det samme gjelder produksjon av mikrobrikker. Taiwan står for mesteparten av verdens produksjon av mikrobrikker. Samtidig er den demokratiske øya truet av Kina. Mangelen på mikrobrikker i Europa vil få uoverstigelige konsekvenser, ettersom de i økende grad brukes i alt fra biler, datamaskiner, telefoner, kjøleskap osv. Heldigvis er det også på dette området en EU-lovgivning på vei, som vil styrke EUs posisjon.

Når man ser på Kinas tilnærming til handels- og industripolitikk, er det åpenbart at det er et tydelig mønster. Ved å gjøre seg uunnværlige i strategisk utvalgte markeder, og kjøpe seg innflytelse over kritiske infrastrukturprosjekter, hevder de stille og rolig sin makt og innflytelse over hele verden.

Derfor må vi forstå at handel, industri og politikk ikke er distinkte fenomener, men en del av nasjonale interesser, innflytelse og makt. At nasjonal sikkerhet ikke skal ofres for handelsavtaler som kan være lukrative på kort sikt, men som på lang sikt kan koste oss dyrt.

Derfor er det en hovedoppgave for EU i årene som kommer å føre en økonomisk politikk som sikrer vår uavhengighet fra fremmede makter. Det burde vi ha innsett for mange år siden. Men la oss i hvert fall komme i gang nå.

Les også

---

Denne artikkelen er også publisert i danske Altinget, og er oversatt av Ingrid Skovdahl.

Omtalte personer

Emmanuel Macron

President, Frankrike (La République en Marche)

Ursula von der Leyen

President, Europakommisjonen
master of public health (2001), cand.med (Mediziniche Hochschule, Hannover, 1991)

Xi Jinping

President, Folkerepublikken Kina, generalsekretær, Kinas kommunistparti

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00