Deler av kulturbudsjettet telles med når Norge skal nå Nato-målet

Forsvarsdepartementet mener at Forsvarets musikk bidrar til Norges forsvarsevne på fire måter.

Statsministeren påpeker at Norge følger Natos føringer når utgiftene til Forsvarets musikk telles med når regnskapet for toprosentmålet skal gjøres opp.
Statsministeren påpeker at Norge følger Natos føringer når utgiftene til Forsvarets musikk telles med når regnskapet for toprosentmålet skal gjøres opp.Foto: Terje Pedersen / NTB
Frode Andresen

Forsvarsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet opplyser til Altinget at kostnadene knyttet til Forsvarets musikk også telles med når regnestykket for Natos toprosentmål skal gjøres opp.

Målet innebærer at alle Nato-land skal bruke minst to prosent av eget bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

Det som er spesielt med Forsvarets musikk, er at virksomheten delvis finansieres av Kultur- og likestillingsdepartementet. I 2024 har Forsvarets musikk fått tildelt 137 millioner kroner fra Forsvaret, og 56 millioner kroner fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Til sammen utgjør det et budsjett på 193 millioner kroner, noe som er et markant hopp fra året før, da de ble tildelt 167 millioner kroner.

Altinget har spurt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om hva han tenker om at også kostnadene knyttet til Forsvarets musikk telles med når Norge skal nå Nato-målet.

– Vi melder det ikke inn for å nå toprosentmålet, det er en del av Forsvaret. Forsvaret er en stor sektor med veldig mange ulike aktiviteter. Og så følger vi hovedkriteriene som Nato legger til grunn for å måle bidraget, sier Støre til Altinget.

Mens finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svarer at det er slik Nato-systemet er.

– Når vi nå trapper opp, kommer diskusjonen om å nå Natos toprosentmål til å være et tilbakelagt kapittel. Jeg mener at vi skal ha Forsvarets musikk. Det er en del av kulturen og Forsvarets egenart, sier Vedum til Altinget.

Forsvarsdepartementet mener at Forsvarets musikk bidrar til Norges forsvarsevne.
Forsvarsdepartementet mener at Forsvarets musikk bidrar til Norges forsvarsevne. Foto: Marion Aaserud Dahlen / Forsvaret

Fire grunner

Forsvarsdepartementet opplyser at de mener at Forsvarets musikk bidrar til Norges forsvarsevne gjennom å styrke forsvarsviljen. Deretter lister de opp fire punkter som de mener at viser dette:

«Forsvarets musikk er et veletablert bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunn, og et svært synlig uttrykk for Forsvaret».

«Forsvarets musikk er også en viktig bidragsyter til norsk musikkliv».

«Ved synliggjøring av Forsvaret og som kulturbærer, er FMUS med på å gjøre Forsvaret kjent og bidrar til å styrke Forsvarets anseelse. Slik kan musikken også bidra til at flere slutter opp om Forsvaret og forsvaret av Norge».

«Forsvarets musikk er en synlig representant for det mangfoldet som Forsvaret representerer, og er også en unik kilde til rekruttering til Forsvaret».

Tirsdag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett (RNB), og det er her Norge skal bruke såpass mye mer penger på forsvar at man når toprosentmålet.

Blant annet skal forsvarsbudsjettet økes fra 90,8 milliarder kroner til 104 milliarder.

I mange år ble det ikke gjort noe for å nå Nato-målet, men vi har tatt grep for å gjøre det.

Jonas Gahr Støre
Statsminister

Slår tilbake mot Solberg

Da regjeringen kunngjorde at de vill gjøre det på denne måten, sa Høyre-leder Erna Solberg til Altinget at hun trodde at regjeringen bestemte seg for å nå toprosentmålet delvis fordi det ville ha vært ubehagelig å reise til sommerens Nato-toppmøte i Washington uten å gjøre det.

– Da snakker hun mer om seg selv, svarer Støre når Altinget nevner det for ham.

– Regjeringen er opptatt av den forpliktelsen vi inngikk i 2014. I mange år ble det ikke gjort noe for å nå Nato-målet, men vi har tatt grep for å gjøre det.

I rettferdighetens navn nådde Solberg toprosentmålet i 2020, selv om det i stor grad kan tilskrives koronapandemiens økonomiske konsekvenser.

– Og så mener jeg at det er viktig å ha oppfylt Nato-målet når vi kommer til Washington. Dette for å vise våre allierte at vi stiller opp. Denne alliansen handler om kollektivt forsvar, og i et kollektiv må alle stille opp, og det gjør Norge, sier Støre.

Vedum lar seg heller ikke pille på nesen av Solberg.

– Erna Solberg har vært kritisk til toprosentmålet hele tiden. Hun valgte å kalle det tullete i 2015, mens Senterpartiet vedtok for mange år siden at vi skulle nå det målet. Det er fordi vi er et forsvarsparti, og sammen prioriterer Sp og Ap forsvar, sier Vedum.

– Hvor stor del av avgjørelsen handlet om at det ville være ubehagelig å komme til Washington uten å nå toprosentmålet?

– Hovedpoenget er å styrke Forsvaret, og Nato er en del av et sterkt norsk forsvar. Derfor mener vi at det var feil da den tidligere statsministeren sa at målet var tullete, for det handler om å være en god alliert i Nato.

Også utgiftene til kongens hjemreise fra Malaysia telles med når Norge skal nå Nato-målet.
Også utgiftene til kongens hjemreise fra Malaysia telles med når Norge skal nå Nato-målet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Teller med Landsskytterstevnet

En annen utgiftspost som telles med når Norge skal nå toprosentmålet, er Landsskytterstevne.

Forsvaret opplyser til Altinget at de støtter Det frivillige skyttervesen (DFS) med fem millioner kroner årlig over forsvarsbudsjettet til gjennomføring av arrangementet. Støtten reguleres i en egen samarbeidsavtale som forvaltes av Heimevernet.

Tidligere har Altinget omtalt at også utgifter knyttet til kong Haralds hjemreise fra Malaysia og flere Forsvaret-podkaster telles med når Nato-regnskapet gjøres opp.

Les også

Omtalte personer

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister (Sp), partileder, parlamentarisk nestleder, stortingsrepresentant
bachelor, sosiologi og statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2002)

Erna Solberg

Partileder (H), stortingsrepresentant, parlamentarisk leder Hordaland
Cand.mag. sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk, sosialøkonomi (Universitetet i Bergen 1986)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00