Dette skjer på forsvars- og sikkerhetsfeltet i uke 17: Foredrag om Sjøforsvaret og militærøvelse langs norskekysten

I tillegg kommer utenriksministeren og utviklingsministeren til Stortinget.

0:000:00