Dette skjer på forsvarsfeltet i uke 39: Status og utfordringen i Hæren og Responskonferansen

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram er på reise i Vest-Balkan, det er nordisk forsvarskonferanse på Akershus festning med forsvarsrelatert infrastruktur på dagsorden. Her er en oversikt over hva som skjer på forsvarsfeltet de neste syv dagene.

0:000:00