Enighet i Stortinget om å forsere den militære støtten i Nansen-programmet – Eide advarer mot MDG-forslag

Neste uke møtes regjeringen og stortingspartienes parlamentariske ledere for å diskutere flere endringer i Nansen-programmet.

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) fikk æren ved å kunngjøre enighet om forslag nummer én.
Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) fikk æren ved å kunngjøre enighet om forslag nummer én.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Frode Andresen

Tirsdag kunngjorde stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) at regjeringspartiene slutter seg til forslaget fra Høyre, Frp, Venstre og KrF om å forsere den militære støtten i Nansen-programmet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Regjeringspartiene stemmer derimot imot forslag om å øke den totale rammen i Nansen-programmet, samt fullfinansiere Tsjekkia-initiativet, hvor Tsjekkia har tatt initiativ til å samle inn penger for å kjøpe artilleriammunisjon til Ukraina fra land utenfor Europa.

– La meg bare komme med en stemmeforklaring: Regjeringspartiene kommer til å stemme for forslag nummer én. Dette har jo allerede blitt varslet av statsministeren (i et VG-intervju i helgen journ.anm.), nemlig at vi i RNB kommer til å forsere midlene for 2024, så det synes vi er helt fint at vi får synliggjort.

– Når det gjelder forslag nummer to og tre, og en del av de andre forslagene, ønsker vi å snakke med de andre partiene om dette. Nansen-programmet har ikke blitt til ved vedtak i Stortinget, men ved at vi har sittet rundt et møtebord, og det har jo statsministeren nå tatt initiativ til.

Vi foreslår å bevilge hele Nansen-programmet allerede dette året.

Rasmus Hansson
Stortingsrepresentant for MDG

– Jeg er glad

Stortingspartienes parlamentariske ledere har blitt invitert til et møte om Nansen-programmet på tirsdag neste uke.

– Jeg er glad for at det er klart at regjeringspartiene også stemmer for forslag nummer én, slik at vi også i salen får uttrykt den brede enigheten om at vi skal gjøre mer og øke innsatsen. Og så tar vi for oss detaljene i de samtalene som begynner neste uke, i tråd med god norsk tradisjon, reagerer utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) umiddelbart fra talerstolen.

Ingen av partiene var konkrete om hvor mye de mener at Nansen-programmet bør utvides, bortsett fra MDG.

– Vi foreslår å bevilge hele Nansen-programmet allerede dette året, slik at vi ikke bremser støtten som Ukraina trenger for å komme tilbake på offensiven, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Opprinnelig besto Nansen-programmet av 75 milliarder kroner som skulle brukes til å støtte Ukraina over fem år. Det er uklart for Altinget hvor mye av den opprinnelige summen som fortsatt er igjen i programmet.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) opplyste at de foreslår å bevilge hele Nansen-programmet i år.
Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) opplyste at de foreslår å bevilge hele Nansen-programmet i år. Foto: Heiko Junge / NTB

Advarer mot MDG-forslag

I en replikkveksling med utenriksminister Eide, spør Hansson om hvilken kontakt utenriksministeren har med Ukraina om konkrete tall og behov.

– Vi er i nær og konstant kontakt om både tall og behov. Dette ble diskutert i forrige uke (Eide møtte Ukrainas utenriksminister og president i Ukraina i forrige uke journ.anm.), og vi gjør det løpende i vår dialog med Ukraina, sier Eide i Stortinget og fortsetter:

– Ukrainas behov er veldig store, de trenger støtte fra mange, men de trenger også land som er villige til å gi langsiktig støtte. Derfor vil jeg advare litt imot å bare bruke alle pengene på en gang. Jeg er for mer penger nå, men jeg er også for mer penger på lang sikt. Det er viktig for Ukraina å vite at de også har bred støtte i det lange løp.

Selv om Eide advarer, er det ikke slik at MDG er imot langsiktig støtte. Tvert imot har de utmerket seg som et av partiene på Stortinget som krever mest i støtte til Ukraina på både kort og lang sikt.

– Man må vite at man også har støtte om noen år for at man skal vite at denne kampen er verdt å kjempe. Dersom man gir noen våpen og sier «lykke til, vi får se hvordan det går», tror jeg at kampviljen vil bli redusert fort, sier Eide.

Oppdatering: Altinget har fått påpekt at Eide med sin advarsel mot MDGs forslag skaper en falsk motsetning. Som følge av dette har Altinget inkludert en setning der hvor det presiseres at MDG ikke er imot langsiktig støtte til Ukraina, snarere tvert imot. Artikkelen ble oppdatert 24. april 2024 klokken 14.05.

Les også

Omtalte personer

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

Åsmund Aukrust

Stortingsrepresentant (Ap), medlem, utenriks- og forsvarskomité
Bachelor i sosiologi (Universitetet i Oslo 2010)

Rasmus Hansson

Stortingsrepresentant for Oslo, medlem, næringskomiteen
Cand.real i biologi (Universitetet i Tromsø 1981). Graduate diploma i internasjonal politikk (La Trobe University 1999). Graduate certificate i bedriftsøkonomi og ledelse (La Trobe University 1999)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00