Færre norske ungdommer dumpes før sesjon på grunn av helse

I Sverige blir over halvparten av ungdommene ikke kalt inn til sesjon på bakgrunn av selvrapportert helse, og for unge kvinner er tallene urovekkende høye. I Norge er derimot trenden av dårlige helserapporter før sesjon synkende. 

0:000:00