Se opptak: Vedum legger fram revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, og en økning til Forsvaret og Ukraina er en av de store hovedprioriteringene. Statsministeren har også fremhevet helse som et viktig satsningsområde.

Ingrid Skovdahl

Klokken 08.00 ble hovedtallene for revidert budsjett publisert. De viser følgende:

 • Regjeringen øker oljepengebruken med 9 milliarder kroner. Den totale bruken stiger dermed fra 410 milliarder til 419 milliarder kroner.
 • Bruken av fondsmidler i det reviderte budsjettet anslås til 2,7 prosent av verdien av oljefondet ved inngangen til budsjettåret, som i det opprinnelige budsjettforslaget.
 • Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet tilsvarer 418,7 milliarder kroner.
 • Som andel av fastlandsøkonomien anslås bruken av fondsmidler å øke med 0,7 prosentenheter fra i fjor til i år.

Regjeringen konstaterer at utviklingen i norsk økonomi har vært noe sterkere enn de la til grunn i det opprinnelige budsjettet.

 • Flere har kommet i jobb, og den registrerte arbeidsledigheten har holdt seg lav.
 • Prisveksten er også på vei ned, noe som gir utsikter til økt kjøpekraft og reallønnsvekst.
 • Samlet sett er det lagt til grunn en vekst i fastlandsøkonomien på 0,9 prosent i år.

– Noen tunge satsinger

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa i Politisk kvarter tirsdag morgen at regjeringen har gjort to hovedprioriteringer i det reviderte budsjettet: De har valgt å fokusere på hverdagsøkonomi og ikke minst trygghet for folket.

Vedum fremhevet særlig forsvarssektoren. Han påpekte at det denne våren har blitt lagt fram en langtidsplan for Forsvaret, og at det mot bakgrunn av denne har vist seg helt nødvendig å prioritere forsvarssektoren her og nå.

– Dette er en helt spesiell tid. Vi mente det ville være feil å vente med å styrke det norske forsvaret. Det er den store, tunge prioriteringen vi gjør nå, sa Vedum til NRK.

Regjeringen har videre valgt å satse på sykehusene og politiet. Når det gjelder hverdagsøkonomien, poengterte Vedum at regjeringen ønsker å få ned prisveksten og holde ledigheten lav. 

– Dette er et trygt og ansvarlig budsjett, slo finansministeren fast.

Her finner du Altingets oppsummering av lekkasjene fra budsjettet

Les også

– Basar i Stortinget i år igjen

Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru støtter regjeringens beslutning om økt støtte til Ukraina, men er kritisk til den økte pengebruken. 

– Budsjettlekkasjene alene summerer seg til nesten 20 milliarder kroner. Revidert budsjett fremstår nesten som et ekstra statsbudsjett hvor pengene sitter løst, sier hun i en skriftlig kommentar til Altinget.

– Regjeringen har blitt så politisk uenig med seg selv at de trengte et nytt budsjett midt i året. Og nå venter basar i Stortinget i år igjen, fortsetter hun.

Tina Bru sier at det nå gjenstår å se hvordan regjeringen har valgt å prioritere pengene, og om de har «hatt evne til å gjøre reelle prioriteringer».

– Pøser på med oljepenger

Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn sier til Altinget at nøkkeltallene bekrefter det han på forhånd hadde fryktet.

– Vedum pøser på med oljepenger som kan gjøre det vanskeligere å sette ned renten for folks boliglån. I så fall vil folk sitte igjen med mindre hver måned, og få større problemer med å betale for ting som fotballtrening, kulturskole og ferier, sier han.

Rotevatn påpeker at familienes største bekymring nå, er renten. 

– Det ser ut til å være finansministerens minste bekymring. Budsjettet er faktisk mer ekspansivt enn Norges Banks øvre anslag, sier han.

Venstre-politikeren støtter forslaget om å styrke forsvaret og øke støtten til Ukraina, men mener at det er «hodeløst» å tilføre mer oljepenger.

– Det krever at vi prioriterer enda hardere i resten av statsbudsjettet, men regjeringen vil bruke pengene på å reversere domstolsreform og splitte opp fylker. Det er en hodeløs prioritering når folk sliter med høy rente og dyrtid, sier Rotevatn.

Dette skjer videre nå

 • Det er statsråd klokken 10.00.
 • Budsjettdokumentene er tilgjengelige klokken 10.45.
 • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterer budsjettet under en pressekonferanse klokken 11.00.
 • Klokken 13.00 er det klart for presentasjon av kommuneproposisjonen med kommunalminister Erling Sande (Sp). 
Les også

Følg med på Altingets budsjett-dekning

Altingets nisjer vil i løpet av dagen og de kommende dagene gi både oversikt og dypere innblikk i hva budsjettforslaget innebærer for de ulike nisjeområdene. 

Følg med på:

Er du ikke abonnent? Prøv valgfri nisje gratis i 14 dager.

Omtalte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister (Sp), partileder, parlamentarisk nestleder, stortingsrepresentant
bachelor, sosiologi og statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2002)

Tina Bru

Stortingsrepresentant Rogaland (H), første nestleder, Finanskomiteen
Bachelor of Management med fordypning endringsledelse (BI Stavanger, 2012)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024