Foreslår nye 90 millioner til NSM: Venstre plasserer ansvaret hos Mehl

290 millioner kroner er prisen fellesskapet må betale for at justisministeren ikke har fulgt opp situasjonen i NSM godt nok, mener Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

0:000:00