Om  
Svein Ingvar Gjedrem

Han skal lede granskingen av NSM

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem skal lede et granskingsutvalg som skal se på NSMs låneavtale. 

NSMs låneavtale skal granskes av et utvalg ledet av Svein Gjedrem. 
NSMs låneavtale skal granskes av et utvalg ledet av Svein Gjedrem. Foto: Jo E. Brenden / NTB

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal foreta en gjennomgang av NSMs inngåelse av låneavtaler i forbindelse med leie av lokaler i Snarøyveien 36. De skal levere sin rapporten 1. mars 2024.

Til å lede dette utvalget har justisminister Emilie Enger Mehl utnevnt Svein Gjedrem, samfunnsøkonom, tidligere sentralbanksjef og finansråd. 

– Dette er en alvorlig sak, og vi må få klarhet i alle omstendigheter. Vi setter i dag ned et utvalg som vil gjøre en grundig og uavhengig gjennomgang av saken. Dette arbeidet kommer nå raskt i gang, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding. 

Med seg i utvalget har Svein Gjedrem fått med Tor-Aksel Busch, jurist, tidligere riksadvokat og Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen.

Utvalget skal foreta en grundig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen og beslutningsprosesser i NSM, i forbindelse med følgende forhold:

  • NSMs inngåelse av leieavtalen for lokalene i Snarøyveien 36 og prosessen som ledet frem til denne, herunder blant annet arealbehov og valg av formålsbygg eller konkurransebygg
  • NSMs inngåelse av de tilknyttet låneavtalene, inkludert avtalene om utvidet låneramme,
  • NSMs regnskapsføring av låneavtalene i 2022 og 2023,
  • NSMs inngåelse og bruk av opsjon i leiekontrakten for utvidelse av arealet, herunder om låneavtalene har relevans for utleie av lokaler til UDs etat for eksportkontroll.
  • Videre skal utvalget vurdere forholdet til relevante lover og regelverk som for eksempel Grunnloven § 75 bokstav b og lov om Statens pensjonsfond § 7 annet ledd om adgangen til å opptå lån i, Grunnloven § 75 bokstav d om Stortingets bevilgende myndighet og øvrig bevilgningsreglementet, samt anskaffelsesregelverket og regnskapsregler.

Utvalget skal også, i den utstrekning det er relevant, vurdere om overføringen av det administrative ansvaret for NSM fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet i 2019, herunder overgangen fra Forsvarsbygg til Statsbygg, har hatt konsekvenser ved NSMs inngåelse av leie- og lånekontraktene nevnt over.

---

Har du fått ny jobb, eller har du andre jobbrelaterte nyheter som du vil dele? Send tips til [email protected].

Omtalte personer

Svein Ingvar Gjedrem

Styreleder, Helse Sør-Øst RHF
Cand.oecon (Universitetet i Oslo, 1975)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00