Debatt

Høyre-politiker: Norge blir stående som annerledeslandet i Europa

Senterpartiets argumenter mot EU er utdaterte og passer ikke vår tid. Vi trenger en ny EU-debatt i lys av dagens sikkerhetspolitiske situasjon i verden, skriver stortingsrepresentant Anna Molberg (H).

Stortingsrepresentant Anna Molberg (H).
Stortingsrepresentant Anna Molberg (H).Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Anna Irene Molberg
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Senterpartiet er både imot Norges viktigste handelsavtale og Norges innlemmelse i den Europeiske Union. Motsatt er det ingen hemmelighet at Høyre støtter begge deler.  

Vi har bygget vår velstand på handel med andre land og EØS-avtalen har tjent Norge svært godt i 30 år. Vi har fått opptil 65 prosent økt handel siden vi inngikk avtalen, og norske bedrifter har en sømløs tilgang til et marked med 500 millioner mennesker. Denne markedsadgangen sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår som utenlandske konkurrenter, som igjen gir inntekter og arbeidsplasser over hele Norge.

Vi burde heller søkt mer kunnskap om hva vi går glipp av ved å stå på utsiden av Europas viktigste fellesskap

Anna Molberg
Stortingsrepresentant (H)

EØS-avtalen merker også hver og en av oss på kroppen. Den gir oss fri ferdsel i Europa og forbrukerrettigheter som billig mobilbruk, erstatning for flykanselleringer og forsinket bagasje. Vi har også tilgang på medisinsk hjelp i EU, og de som mottar pensjon, arbeidsavklaringspenger eller sykepenger kan oppholde seg fritt rundt om i Europa.

Senterpartiet i regjering har nedsatt et utvalg som skal utrede alternativer til EØS-avtalen og hvordan vi skal dyrke utenforskapet vårt ytterligere. Vi burde heller søkt mer kunnskap om hva vi går glipp av ved å stå på utsiden av Europas viktigste fellesskap.

Én ting vi holdt på å gå glipp av under pandemien var vaksiner. Det var bare flaks at vårt naboland Sverige sikret Norge tilgang på koronavaksinen gjennom sitt medlemskap i EU. Likevel kan vi ikke ta for gitt at andre EU-land vil hjelpe oss i fremtiden bare fordi vi velger å stå utenfor samarbeidet.  

Verden blir stadig mer urolig for hver dag som går. Vi har en aggressiv nabo i øst som har gått til angrep på Ukraina, og det er grunn til å tro at Putin vil fortsette sin ekspansjonspolitikk med støtte fra andre autokratier. Vi har en potensielt eskalerbar situasjon i Midtøsten der både Hizbollah i Libanon og Iran kan bli involvert, og USA kan finne på å trekke seg tilbake fra det vestlige samholdet dersom Trump kommer til makten. 

Vesten må derfor stille sterkt i møte med denne utviklingen. Da er det synd at Norge står utenfor og representerer et slags annerledesland når nesten alle NATO-land er medlemmer i EU.

Vi kan ikke ta for gitt at andre EU-land vil hjelpe oss i fremtiden bare fordi vi velger å stå utenfor samarbeidet

Anna Molberg
Stortingsrepresentant (H)

Senterpartiets representanter snakker om EU som et overnasjonalt organ. Og det stemmer jo til en viss grad. Da er det ekstra merkelig at vi står utenfor EU og passivt tar imot all lovgivning gjennom EØS-avtalen. Dette er lovgivning som Senterpartiet og alle andre partier lar passere i Stortinget nesten ukentlig. Vi kunne tatt del i forhandlingene i Brussel og påvirke innholdet med vårt norske perspektiv.

Senterpartiet trekker ofte frem verdien av NATO. Der er vi helt enige. Men NATO er en forsvarsallianse som kun skal agere på angrep. EU er derfor et viktig supplement til den helhetlige sikkerhetspolitikken. Vi ser nå at EU får et stadig tettere samarbeid på forsvar, sikkerhet og beredskap som ikke er omfattet av EØS-avtalen. Norge blir stående på gangen.

I en tid der det europeiske samarbeidet skyter fart i rekord-hastighet, så bør vi i det minste ta debatten om det er lurt å stå utenfor. Nesten 40 prosent av Norges befolkning hadde ikke stemmerett under folkeavstemningen i 1994, og har ikke fått sagt sin mening om Norges utenforskap i EU. Det er et demokratisk problem. Høyre ønsker derfor en EU-debatt velkommen.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00