Investeringer i Forsvaret: – Det er to store og viktige saker i proposisjonen

Saksordfører Christian Tybring-Gjedde (Frp) tror det er to saker i prop 94, Investeringer i Forsvaret, som vil skape diskusjon i Stortinget.

– Avtalen
med Seahawk kan ikke kanselleres. Nå har vi sneket i køen for å komme inn i det
amerikanske programmet, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp) til Altinget.
– Avtalen med Seahawk kan ikke kanselleres. Nå har vi sneket i køen for å komme inn i det amerikanske programmet, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp) til Altinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Christina Guldstad

Tirsdag er fristen for avgivelse av innstilling i Prop 94, Investeringer i Forsvaret, og foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 6. juni i år. Hensikten med proposisjonen er å be Stortinget om å godkjenne oppstart av fire nye investeringsprosjekter, endre omfanget på ti investeringsprosjekter og informere Stortinget om ni saker (se faktaboks).

– Det er to store og viktige saker i proposisjonen. Det er anskaffelsen av maritime helikoptre og avtalen med Nammo på 4,2 milliarder kroner om å fremskynde anskaffelsen av artilleriammunisjon, sier saksordfører Christian Tybring-Gjedde (Frp) til Altinget.