Støre: Langtidsplan for forsvaret til Stortinget i løpet av våren – avliver Frp-håp

Regjeringen skrur opp ambisjonene for når langtidsplanen for forsvaret skal til Stortinget. Fremskrittspartiet får ikke gehør for sitt håp om et felles fremlegg.

I dag la statsminister Jonas Gahr Støre frem stortingsmeldingen om Norsk støtte til Ukraina, eller «Nansen-programmet». Samtidig avklarer han også når han vil ha langtidsplanen for forsvaret til Stortinget.
I dag la statsminister Jonas Gahr Støre frem stortingsmeldingen om Norsk støtte til Ukraina, eller «Nansen-programmet». Samtidig avklarer han også når han vil ha langtidsplanen for forsvaret til Stortinget.Foto: Javad Parsa / NTB
Jakob Bjørnøy

Statsminister Jonas Gahr Støre vil at så mange partier på Stortinget som mulig er enige om hvor mye penger Norge skal bruke på forsvar fremover, og hvordan de skal brukes.

I oktober inviterte han partienes parlamentariske ledere til samtaler om et bredt forlik. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har på våren fortsatt dem sammen med partienes forsvarstopper.

Derfor er LTP annerledes nå enn før
  • Stortinget involveres i en mye tidligere fase. Til vanlig kommer regjeringen med sitt forslag til langtidsplan for forsvaret, som staker ut kursen for forsvaret fire år frem. Deretter begynner forhandlingene på Stortinget. Denne gang inviteres partiene til å komme med innspill til regjeringens forslag mens det utarbeides. Ordinære forhandlinger på Stortinget følger når forslaget er lagt frem.
  • Russlands krig mot Ukraina øker behovet for å styrke forsvaret.Nesten hele det danske Folketinget ble i sommer enige om en avtalesom skal gi forsvaret 143 milliarder danske kroner over de neste ti årene. Fra stemmer i norsk posisjon og opposisjon pekes det nå på at den endrede geo- og sikkerhetspolitiske situasjonen stiller arbeidet med den norske langtidsplanen i et helt nytt lys.
  • Kunnskapsgrunnlaget er større. Da Forsvarskommisjonen i fjor leverte sin rapport, var det over tredve år siden forrige kommisjon leverte sin. I tillegg kom Totalberedskapskommisjonen også med en rapport i fjor. Begge de to inneholder omfattende virkelighetsbeskrivelser, faktagrunnlag og anbefalinger

Så langt har regjeringen sagt at ambisjonen er å få på plass et forlik om langtidsplanen i løpet av året, men har ikke anslått når forslaget til plan er ventet fra regjering til Storting. Nå avklarer statsministeren dette.

– De har hatt flere grundige runder. Det arbeidet går videre. Vi har håp om å få lagt frem denne langtidsplanen i løpet av våren. Jeg håper at vi kan få med bredt flertall i Stortinget, sier Støre til Altinget.

– Det er din ambisjon at meldingen kommer fra regjeringen til Stortinget i løpet av våren?

– Ja.

– Er det realistisk, tror du at dere får det til?

– Ja.

Når regjeringens forslag kommer til Stortinget i form av en stortingsmelding, følger ordinære forhandlinger om langtidsplanen i utenriks- og forsvarskomiteen.

Avliver Frp-håp

Frps Christian Tybring-Gjedde sa tidligere i år til Altinget at han forventet at et forsvarsforlik presenteres som et felles fremlegg.

– Det kan ikke være slik at partiene kommer med innspill og at regjeringen frem et dokument hvor disse er lagt inn uten at vi krediteres. Et forlik er et omforent dokument. Derfor bør resultatet legges frem samlet av alle partiene som har deltatt, sa han da til Altinget.

– Støre, hva tenker du om det? Hva kommer?

– Nå har vi en mye tettere konsultasjonsprosess enn vi har hatt på noe annen sak. Men vi må holde på de parlamentariske spillereglene. Det er regjeringen som legger frem sitt forslag. Så håper vi at så mye som mulig skal være i samforståelse med flertallet i Stortinget. Så skal den behandles på vanlig måte i Stortinget.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram er enda klarere overfor Altinget.

– Det blir det ikke. Det har vært klart hele veien da vi startet prosessen. Regjeringen kommer til å legge frem et forslag. Det kommer ikke til å bli noe ferdigforhandlet helhetlig langtidsplan på forhånd.

Omtalte personer

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00