Spaltist:  
Harald Høiback

Tilfellet Sverre Diesen

Sverre Diesen er en unik karakter i norsk forsvarshistorie, og hans siste utgivelse er et smykkeskrin av en bok. Han skriver gnistrende godt, og er ikke redd for å støte folk på mansjettene. Det føles nok mer som reale truserøsk for dem som blir utsatt for det, enn dulting på mansjettknappene, skriver oberstløytnant Harald Høiback i denne ukens spalte.

I 2005 overtok Sverre Diesen posten som Norges forsvarssjef etter Sigurd Frisvold. Diesen er en nøtt i norsk forsvarshistorie: Han ligner ikke på noen av dem som gikk foran ham i embetet, og enda mindre på dem som kom etter. Man kan si mye om Diesen, men middelmådig er han ikke, skriver Harald Høiback, oberstløytnant, forskningssjef ved Forvarets museer og spaltist i Altinget Forsvar.
I 2005 overtok Sverre Diesen posten som Norges forsvarssjef etter Sigurd Frisvold. Diesen er en nøtt i norsk forsvarshistorie: Han ligner ikke på noen av dem som gikk foran ham i embetet, og enda mindre på dem som kom etter. Man kan si mye om Diesen, men middelmådig er han ikke, skriver Harald Høiback, oberstløytnant, forskningssjef ved Forvarets museer og spaltist i Altinget Forsvar.Foto: Montasje: Heiko Junge/NTB/Erlend Aas/NTB
Harald Høiback

Om en historiker om hundre år fra nå, mot formodning, skulle interessere seg for det norske Forsvaret i perioden 1975 til 2025, vil hen møte på en liten nøtt. For hvem var denne Sverre Diesen? Visst var han forsvarssjef fra 2005 til 2009, men han ligner ikke på noen av dem som gikk foran ham i embetet. Og enda mindre på dem som kom etter.

Første gang jeg ble oppmerksom på denne Diesen var på 1990-tallet. Det kan være et falskt minne, men jeg har en sterk erindring av at jeg var på et møte i Oslo Militære Samfund, hvor tidligere statsminister Kåre Willoch forklarte forsamlingen at om sittende statsminister kjenner navnet på en oberstløytnant, har oberstløytnanten et problem. Diesen hadde som oberstløytnant og sjef for Garden uttalt seg om fordelene med et underoffiserskorps, som Norge på den tiden ikke hadde, og med det nådd avisenes overskrifter. 

Da mannen med skrekkscenariet ble forsvarssjef

Etter å ha vært gardesjef fikk Diesen ganske riktig en litt uortodoks karrierevei, men ble mindre enn ti år etter å ha forlatt Gardeleiren utnevnt til forsvarssjef, til enkeltes store overraskelse. Hvordan kunne det skje? Kunne man bekle en slik stilling uten å ha vært sjef for et fellesoperativt hovedkvarter? Diesen kunne. 

Det han periodevis driver med, føles nok mer som reale truserøsk for dem som blir utsatt for det, enn dulting på mansjettknappene.

Harald Høiback
Spaltist

Utnevnelsen var enda mer overraskende når vi vet hvordan Diesen i det hele tatt kom på den departementale radaren. Dette er så fornøyelig beskrevet i Kristoffer Egebergs bok Fredsnasjonen Norge, at jeg her overlater ordet til ham:

«General Solli [forsvarssjef fra 1994 til 1999] hadde bestemt seg for å skifte strategi for å få politikerne til å forstå hvor galt det hele var i ferd med å gå. I stedet for å legge frem en forsvarsstudie og anbefalinger som tok utgangspunkt i hva han mente var et nødvendig og tilstrekkelig forsvar, ville han synliggjøre hva slags forsvar politikerne ville sitte igjen med for de reduserte budsjettene Stortinget erfaringsmessig bevilget. Han ville tegne et skrekkscenario, og til det trengte han en arkitekt som virkelig trodde på galskapen. Valget falt på den radikale obersten Sverre Diesen, som han trodde ville skremme politikerne til fornuft. 'Jeg brukte tid på å skrive om disse tingene i ulike militære tidsskrifter og hadde stort sett ikke pådratt meg annet enn irettesettelser fra mine overordnede. Så da sjefen for sentralstaben i Forsvarets overkommando ringte og spurte om jeg ville komme inn og lage en ny forsvarsstudie for general Solli, trodde jeg jo de hadde ringt feil', forteller Diesen.»

De hadde ikke ringt feil, og syv år senere ble mannen med skrekkscenariet utnevnt til forsvarssjef. Hvordan det gikk til, må jeg imidlertid overlate til den nevnte historikeren å finne svar på.

Hverken Diesen eller grizzlybjørnen har naturlige fiender

Jeg skal også holde meg for god til å skrive Diesens tjenesteuttalelse. Det har mange andre gjort. Det jeg derimot skal gjøre, er å lovprise hans siste bok Krig, Konflikt og Militærmakt – Norsk Forsvar i en endret verden. Det er et smykkeskrin av en bok. Han skriver gnistrende godt, og er ikke redd for å støte folk på mansjettene. Det han periodevis driver med, føles nok mer som reale truserøsk for dem som blir utsatt for det, enn dulting på mansjettknappene.

Diesen er så retorisk sterk at jeg enkelte ganger mistenker at han faller for eget grep. Han kan bli så forelsket i en formulering at han ikke alltid makter å skille det briljante fra det vanvittige. Hans tiltredelsesutsagn om at ethvert forsvarsbudsjett er stort nok, kan muligens ha plaget ham minst like mye som hiten «Da Ya Think I'm Sexy?» plaget opphavsmannen Rod Stewart. Som sir Roderick senere sa: «That song was like having a pink toilet seat hung around your neck.» Jeg vet imidlertid ikke om sir Sverre kjenner den samme angeren, jeg tror ikke han har anlegg for slikt. I hvert fall forsikrer han i boka om at selv om han opprinnelig ikke sa at ethvert forsvarsbudsjett er stort nok, var det nøyaktig det han mente. 

Hans tiltredelsesutsagn om at ethvert forsvarsbudsjett er stort nok, kan muligens ha plaget ham minst like mye som hiten «Da Ya Think I'm Sexy?» plaget opphavsmannen Rod Stewart.

Harald Høiback
Spaltist

Det beste med Diesens bok, etter mitt syn, er det motet han viser. Som tidligere forsvarssjef og de siste femten årene forsker ved FFI, har Diesen på linje med grizzlybjørner ingen naturlige fiender i naturen. Motet jeg snakker om er derfor ikke motet til å risikere å miste neste opprykk, eller motet til å gjøre seg upopulær i Forsvarsstaben, i Stratagems spalter, eller andre steder, men motet til å starte med premissene og se hvor de fører. Mens mange av hans gradsbrødre, og -søstre, er mer komfortable med å trekke bildekk enn konklusjoner, er ikke Diesen redd for å konkludere. Han elsker det. Jo mer radikale konklusjoner, desto bedre.

De aller fleste som er opptatt av forsvarspolitikk, begynner med konklusjonen, og jobber seg bakover til premissene. En som har kjørt mye stridsvogn lurer ikke på om Norge trenger stridsvogner, men hvor mange. Det samme kan vi si om jagerflypiloter og fregattskippere flest. Det de jakter på er argumenter for det bestående. Diesen, derimot, starter med premissene, eller snarere med postulater og aksiomer. 

Diesens fire aksiomer

Postulater og aksiomer er mer eller mindre selvinnlysende utsagn som må tas for gitt for i det hele tatt å komme i gang med resoneringen. I matematikken har vi mange av dem, som for eksempel: Mellom to punkter kan det trekkes en entydig linje, alle rette vinkler er like store, og ting som er lik samme ting, er også like hverandre. Om man ikke aksepterer slike utsagn i utgangspunktet, vil man ikke ha større glede av matematikk. Men for dem som aksepterer disse enkle bestanddelene, som de fleste gjør, kan de brukes til å bygge svært avanserte byggverk. Det er også slik Diesen bygger sine militærfaglige og sikkerhetspolitiske argumenter.

I alt finner jeg fire diesenske aksiomer i boka Krig, Konflikt og Militærmakt – Norsk Forsvar i en endret verden.

For det første må vi gå ut ifra at alle internasjonale aktører er rasjonelle. Det betyr ikke at de er snille, lovlydige eller demokrater, men at de ikke vil gjøre noe de selv taper på. Krig er følgelig et resultat av kalkyler. At du er rasjonell betyr imidlertid ikke at du makter å regne riktig. Som Diesen skriver: «Når det er blitt en langvarig, blodig og kostbar krig i Ukraina, var det derfor ikke noe russerne hadde kalkulert med. Det skjedde fordi de regnet fullstendig feil.» 

Det er som om en helsedirektør skulle be om mer penger til å redusere helsekøene, eller en veidirektør om mer penger til rassikring av vei.

Harald Høiback
Spaltist

Diesens andre aksiom er at Nato kommer oss til unnsetning, om det kniper nok: «Vi synes spesielt uvillige til å se at forsvar i vår kontekst ikke dreier seg om å bevare kontroll over alt norsk territorium til enhver tid, men om å utløse bestemte politiske beslutninger i Brussel og Washington.»

Diesens tredje aksiom er at en dårlig soldat er verre enn ingen soldat: «Kostnadsforholdet og dermed balansepunktet mellom mennesker og materiell har endret seg, og det greier vi ikke å ta konsekvensen av. I stedet har vi beholdt en modell som egentlig baserer seg på at det fortsatt er hvor mange vi er som 'begrenser landets vernekraft', slik det het tidligere.»

Det leder meg til det fjerde, og viktigste av Diesens aksiomer. Størrelsen på forsvarsbudsjettet styres ikke av sikkerhetspolitiske vurderinger. Noe av det dummeste Diesen vet, er politikere som spør forsvarssjefen om hvilke forsvar han synes han trenger. «Det er det som påpekt ingen logikk i, og egentlig burde han da si at 'med all respekt statsråd, det gir ingen mening å be om et slikt råd uten å fortelle meg hvilke økonomiske rammer jeg har å holde meg til'.» Først må altså regjeringen finne ut hvor mye de vil bruke på andre viktige ting, deretter må de fortelle forsvarssjefen hvor mye penger det er igjen til forsvar. At forsvarssjefen, etatsjefen, skal ha en mening om hvor mye penger vi bør avsette til forsvar, er som vi vet en vederstyggelighet. Det er som om en helsedirektør skulle be om mer penger til å redusere helsekøene, eller en veidirektør om mer penger til rassikring av vei. Slik kan vi ikke ha det.

Men stemmer det?

Om du deler Diesens fire postulater, vil du ha mye å glede deg over i Krig, Konflikt og Militærmakt. Da vil du formodentlig også være enig i de viktigste konklusjonene som trekkes der. Noe annet vil være vanskelig. Det vil være som å bryte med formallogikken. Men om du ikke er enig i disse fire aksiomene, blir det langt vanskeligere å være enig i bokas konklusjoner, selv om den fremdeles er høyst leseverdig. 

Man kan kalle Sverre Diesen mye, men middelmådig er han ikke.

Harald Høiback
Spaltist

Det er ikke sikkert at et eventuelt militært angrep på Norge, i en eller annen form, kommer som et resultat av kalkyler, korrekte eller gale, men som følge av hevngjerrighet eller ren ondskap. Nato har over tid også utviklet seg til en nokså mangslungen klubb, og på grensen til en dysfunksjonell organisasjon. Det er grenser for hvor mye tid man ønsker å bruke i tyrkiske basarer, og om USAs kommende president nekter å være med videre, er det kanskje ikke så mye allianseforpliktelser igjen å snakke om? Men Norge må likevel kunne forsvare seg. Det kan også være at vi på et tidspunkt kan havne i en situasjon hvor vi trenger mange soldater, også de som er ganske dårlige. Om all militær spisskompetanse i Norge på et tidspunkt befinner seg inne i døde kropper, kan det være bra å ha flere soldater igjen, selv om de er nokså middelmådige.

Til slutt er det dessverre også mulig å se for seg et scenario hvor en fremtidig norsk generasjon spør sine besteforeldre: «Stemmer det at landet hadde 16 000 000 000 000 kroner på bok da president Lyutsifer Safin la sentrum i fire norske storbyer i grus med krysserraketter? Hvorfor hadde vi ikke luftvern? Ble ikke verdens beste luftvernsystem produsert i Norge? Farmor, fortell! Var forsvarsbudsjettet for lite? Hvor var forsvarssjefen?»

Middelmådig er han ikke

Kanskje hadde general Solli rett likevel? Kanskje var det galskap satt i system han tilbød sine politiske foresatte den gangen på det sene 90-tallet? Som de grep begjærlig med begge hender? Kanskje er det bra at framtidshistorikeren jeg innledet denne teksten med, og som sitter og klør seg i hodet over denne Diesen, ikke finner flere av hans støpning i Norge på det angjeldende tidspunkt? Det er kanskje nok med én Diesen i hver generasjon?

Eller er problemet snarere det motsatte? At Diesen var den eneste toppoffiseren i sin generasjon som hadde refleksjonsdybde og formidlingsevne nok til å etterlate seg noen tankevekkende refleksjoner etter et langt yrkesliv i Forsvaret? De få andre som har forsøkt, har i stort begrenset seg til selvforherligende selvfølgeligheter. Grunnen til at Diesen stikker seg ut er ikke at han spiller skingrende falsk eller så fryktelig høyt, men fordi han er mutters alene i orkesteret. Hvor er alle de andre? Hvor er de som mener andre ting enn ham?

Kanskje er mangelen på innsatsfaktorer som penger, folk og luftvern et langt mindre problem for Norges forsvarsevne enn dyrkingen av den smiskende opportunismen og den klamme militære middelmådigheten? Man kan kalle Sverre Diesen mye, men middelmådig er han ikke. 

Omtalte personer

Sverre Diesen

Sjefsforsker, FFI
sivilingeniør (Norges tekniske høgskole, 1979), Krigsskolen, videreutdanning fra Hærens stabsskole I og II (1988) og Staff College, Camberley (1990)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00