Debatt

Unge Venstre: Det er ikke nok å gi mye, når vi kan gi mer

Regjeringens økte støtte gjennom Nansen-programmet kunne og burde vært større. En slik støtte til Ukraina representerer nemlig en beskjeden kostnad sammenlignet med konsekvensene av å unnlate å gjøre det, skriver Hans Fredrik Jacobsen, internasjonal leder i Unge Venstre.

Å tape krigen i Ukraina ville ikke bare være et betydelig nederlag for landet, men også representere et alvorlig tilbakeslag for hele den vestlige verden og verdiene liberale demokratier er tuftet på, skriver Hans Fredrik Jacobsen, internasjonal leder i Unge Venstre.
Å tape krigen i Ukraina ville ikke bare være et betydelig nederlag for landet, men også representere et alvorlig tilbakeslag for hele den vestlige verden og verdiene liberale demokratier er tuftet på, skriver Hans Fredrik Jacobsen, internasjonal leder i Unge Venstre.Foto: REUTERS/Stringer
Hans Fredrik Jacobsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Krigen mot Ukraina har tydeliggjort den betydelige forskjellen det er mellom seier og ikke-tap. Selv om Ukraina ikke har lidd et fullstendig nederlag, innebærer den nåværende situasjonen enorme tap for landet og store lidelser blant dets befolkning.

At Ukraina i februar 2022 ikke ble, og til denne dag fortsatt ikke er, nedkjempet av det som tilsynelatende skulle være en overlegen motstander, er utelukkende positivt. Jeg er likevel nå bekymret for at jo lenger krigen varer, desto vanskeligere blir det for Ukraina å komme seirende ut. En økt norsk innsats spiller en viktig rolle i å sikre at krigen går fra å være pågående, til avsluttet – og da med ukrainsk seier. 

Les også

Mye står på spill

Regjeringens økning av den norske støtten gjennom Nansen-pakken er positiv, men ikke tilstrekkelig. Ytterligere syv milliarder er sannsynligvis langt fra det som trengs for å møte Ukrainas presserende behov for eksterne bidrag. 

Regjeringens økning av den norske støtten gjennom Nansen-pakken er positiv, men ikke tilstrekkelig.

Hans Fredrik Jacobsen
Internasjonal leder, Unge Venstre

Venstre-leder Guri Melby foreslo samme dag som Regjeringen kunngjorde økningen – den 30. april – at Norge bør ta et større ansvar og bidra med 130 milliarder kroner i pengestøtte. Til dem som stiller seg kritisk til et slikt høyt beløp, stiller jeg spørsmålet om hva prisen vil være ved å ikke betydelig øke støtten?

Å tape krigen i Ukraina ville ikke bare være et betydelig nederlag for landet, men også representere et alvorlig tilbakeslag for hele den vestlige verden og verdiene liberale demokratier er tuftet på. At mye står på spill, er ikke noe å diskutere.

Norge må ta ansvar

Ukrainas frihetskamp mot det autoritære er en kamp de kjemper for et samlet, fritt Europa. I ingen tilfelle kan det anses som en god økonomisk besparelse å ikke bidra sterkt økonomisk – det må derimot betraktes som en uforsvarlig politisk feilprioritering. Økt støtte innebærer nemlig en nødvendig investering i fremtidig frihet og sikkerhet også utenfor Ukrainas grenser. 

Norge må ta ansvar og være villig til å betale den høye prisen som det liberale demokratiet i dagens Europa krever. 

Hans Fredrik Jacobsen
Internasjonal leder, Unge Venstre

Størrelsen på den norske støtten må derfor være proporsjonal med vårt ambisjonsnivå, som må være å sikre at Ukrainas selvstendighet er i behold etter krigens slutt. Formålet kan ikke bare være å hindre russisk fremgang, men må innebære at fronten flyttes i favør Ukraina. Snarest.

Ukrainsk nederlag vil medføre tap av demokrati, menneskerettigheter og deres statlige suverenitet. Dette er tap som ikke senere vil kunne erstattes med økonomiske støtteordninger eller initiativ utenfra. Økonomisk støtte kan med andre ord bidra til å forsvare demokratiet, men har svært vanskelig for å gjenopprette det ved mulig russisk seier.

Norge må ta ansvar og være villig til å betale den høye prisen som det liberale demokratiet i dagens Europa krever. Den støtten som ikke kommer tidsnok, kommer for sent. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00