5. juni 202310:00 - 15:00
Storting - Samisk språk og kultur, utbygging av Yggdrasil og Fenris, og nærenergireform

Her er dagsorden for Storting 5. mai.

  1. andre gangs behandling av lovsaker behandlet i Stortingets møter 30. og 31. mai, samt 1. og 2. juni
  2. Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning
  3. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og oppheving av rådsforordning
  4. Representantforslag fra MDG om et omsetningskrav for resirkulert fosfor
  5. Representantforslag fra SV om klimatiltak som monner
  6. Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall, med status for olje- og gassvirksomheten mv.
  7. Representantforslag fra MDG om en nærenergireform
  8. Representantforslag fra Venstre om fleire staduavhengige jobbar i statsforvaltinga
  9. Representantforslag fra Rødt om å bedre boligkvalitet og å gjøre flere boliger tilgjengelige for helårsbeboere

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00