6. juni 202310:00 - 15:00
Storting - Forsvarsinvesteringer, Forsvarsloven og etterretningsloven

Her er dagsorden for storting 6. juni:

 1. Investeringar i Forsvaret og andre saker
 2. Endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter)
 3. Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.) 
 4. Representantforslag om gransking av seksuell trakassering i Forsvaret
 5. Representantforslag om å styrke Norges forsvarsevne
 6. Innberetning fra Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret for 2022
 7. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2022
 8. Melding for året 2022 fra Norges institusjon for menneskerettigheter
 9. Melding for året 2022 fra Sivilombudet
 10. Årsrapport for 2022
 11. Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00