15. april 2024
Høringsfrist: endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Frist for å sende inn høringssvar er 15. april 2024.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00