3. april 202423:55 - 23:55
Høringsfrist: forventende EØS-forpliktelser om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

Finansdepartementet sender på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre de forventede EØS-forpliktelsene som svarer til DORA (Digital Operational Resilience Act).

0:000:00