Om  
Kåre Reidar Aas

Toppdiplomat går til Kruse Larsen

Toppdiplomat og tidligere norsk ambassadør Kåre Reidar Aas ønsker å bistå næringslivet med å forstå det sikkerhetspolitiske landskapet. Nå starter han som strategisk rådgiver i Kruse Larsen.

Kåre Reider Aas (t.v.) tilknytter seg kommunikasjons- og rådgivningsselskapet Kruse Larsen.
Kåre Reider Aas (t.v.) tilknytter seg kommunikasjons- og rådgivningsselskapet Kruse Larsen.Foto: Espen Solli
Nora Didriksen

Den norske toppdiplomaten og tidligere ambassadør Kåre Reidar Aas ønsker å bistå næringslivet med å navigere det sikkerhetspolitiske landskapet. Nå starter han i en ny rolle som strategisk rådgiver hos kommunikasjons- og rådgivningsselskapet Kruse Larsen, skriver de i en pressemelding.

− Som ambassadør var jeg blant annet døråpner for norsk næringsliv. Det vil jeg gjerne fortsette med i denne nye rollen, som tilknyttet Kruse Larsen. Jeg vil bruke nettverket jeg har i mange land for at norske bedrifter både skal få bedre beslutningsgrunnlag for viktige investeringer og til å hjelpe dem å knytte kontakter som åpner nye muligheter, sier Aas.

Aas har tidligere vært Norges ambassadør til Afghanistan i perioden 2008 til 2010. Han gikk videre til stillingen som politisk direktør i Utenriksdepartementet frem til 2013, da han ble utnevnt som Norges ambassadør til USA. Etter syv år i Washington D.C. ble han i 2020 utnevnt til ambassadør til Israel, hvor han var utstasjonert frem til 2023.

I tillegg har Aas tidligere ledet Utenriksdepartementets avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene, samt vært ministerråd for Norges faste delegasjon til Nato. 

Etterspør sikkerhetspolitisk kunnskap

Daglig leder i Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen, påpeker at endringene i det geopolitiske landskapet påvirker beslutninger og virksomheter i Norge. Han forteller at selskapet opplever en øktende etterspørsel fra næringslivet om kunnskap og analyser om det internasjonale sikkerhetspolitiske landskapet.

− En helt ny geopolitisk situasjon krever dybdekunnskap på nye områder. Kundene våre etterspør allerede råd innen områdene sikkerhet og beredskap. Og det som skjer utenfor landets grenser, blir stadig viktigere for norsk næringsliv. Med det kommer det både utfordringer og muligheter, sier Larsen.

− At vi får gleden av å trekke på Kåre R. Aas sin enorme kunnskap, brede internasjonale nettverk og svært lange erfaring fra utenrikstjenesten, er fantastisk. Han er en enorm ressurs som alt er etterspurt av kundene våre, fortsetter han.

Omtalte personer

Kåre Reidar Aas

Strategisk rådgiver, Kruse Larsen
cand.mag., hovedfagsstudier statsvitenskap

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00