Ingrid Fiskaa
 svarer 
Espen Barth Eide

Korleis vil regjeringa legga press på israelske styresmakter for å avlysa angrepsplanane på Rafah?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1122 (2023-2024)

Korleis vil regjeringa legga press på israelske styresmakter for å avlysa angrepsplanane på Rafah?

Den israelske hærleiinga har annonsert at neste mål i krigen mot Gaza er Rafah. For tida oppheld 1,4 millionar menneske seg i Rafah, og dei fleste av desse er flyktningar som har flykta frå andre stader på Gazastripa. Eit militært angrep på eit lite område med så mange sivile framstår som ei oppskrift på ei ytterlegare forverring av ein allereie pågåande humanitær katastrofe.

Svar fra mandag 12. februar 2024

Eg er djupt uroa for rapporter frå media om ein mogleg israelsk bakkeoperasjon i Rafah. Det er over ein million menneske som oppheld seg i og rundt Rafah no. Mange av dei har alt flykta dit frå andre stader i Gaza. Den humanitære situasjonen for sivilbefolkninga i Gaza er frå før katastrofal. Ein bakkeoperasjon vil forverre situasjonen ytterlegare og gjere det endå vanskelegare å levere livsnødvendig humanitær hjelp. Eg frykter at ein bakkeoperasjon vil føre til at endå fleire sivile døyr. Folk har ikkje andre stader å dra.

Eg har lenge vore klar på at krigen har gått for langt og må stoppe. Noreg driv eit aktivt diplomati og taler med Israel, land i regionen og andre sentrale land om korleis vi kan få slutt på krigen. Vi har vore tydelege overfor Israel på konsekvensane av eit angrep på Rafah. Vi har heile tida vore klare på at partane i konflikten må respektere folkeretten og beskytte sivile. Det vil vi halde fram med.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00