Erlend Svardal Bøe
 svarer 
Emilie Enger Mehl

Er det aktuelt å plassere en base for tungt vedlikehold av SAR Queen ved Bardufoss Lufthavn?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1106 (2023-2024)

Er det aktuelt å plassere en base for tungt vedlikehold av SAR Queen ved Bardufoss Lufthavn?

SAR Queen har overtatt som Norges nye redningshelikoptre, og har nå overtatt beredskapen på samtlige redningshelikopterbaser. Alle basene skal ha lett vedlikehold, men Sola er tiltenkt å ha en rolle for det tunge vedlikeholdet av SAR Queen.

I Nord-Norge er det etablert tre redningshelikopterbaser. Den siste basen ble besluttet etablert i Tromsø av Solberg-regjeringen i 2019, og skal i første omgang være basert på sivil innleie av helikoptre. Denne tredje basen tetter beredskapshullet mellom Banak og Bodø, og øker beredskapen i Nord-Norge betraktelig og tar ned avstandene.

Det er store avstander i Norge, og tungt vedlikehold av SAR Queen krever både tid og ressurser. Det bør derfor vurderes om det også i Nord-Norge er behov for en mer permanent base for tungt vedlikehold av SAR Queen, for eksempel på Bardufoss Lufthavn som i dag har et sterkt miljø på vedlikehold og som er godt plassert mellom de tre redningshelikopterbasene i Nord-Norge. Dette er også viktig for å ivareta kompetansemiljøet på vedlikehold i landsdelen, som har møtt på flere utfordringer de siste årene.

Svar fra tirsdag 6. februar 2024

Stortinget vedtok i forbindelse med Prop. 146 S (2010–2011) Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. at eksisterende basestruktur med seks redningshelikopterbaser opprettholdes, jf. Innst. 82 S.

Kontrakten staten har med Leonardo Helicopters regulerer utførelsen av vedlikehold på SAR Queen helikoptrene. Her er det definert at tungt vedlikehold, som utføres av Leonardo Helicopters med deres eget personell, skal utføres på den enkelte base. Slikt vedlikehold har vært utført på Kjeller, men da som en midlertidig ordning etter enighet mellom partene.

Denne ordningen er forutsatt å opphøre tidlig i 2025 og vedlikeholdet vil deretter bli utført på basene i tråd med kontrakten.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00