Ola Elvestuen
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Har Norge mottatt en forespørsel fra Tsjekkia eller andre NATO-land om et samarbeid for å finansiere kjøp av ammunisjon til Ukraina?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1293 (2023-2024)

Har Norge mottatt en forespørsel fra Tsjekkia eller andre NATO-land om et samarbeid for å finansiere kjøp av ammunisjon til Ukraina, og hvordan stiller Norge seg - eller vil Norge stille seg - til en slik forespørsel?
På lørdag skal Tsjekkias president ha informert om at landet har identifisert en mulighet til å anskaffe opp mot 800 000 runder artillerigranater til Ukraina. Under sikkerhetskonferansen i München skal presidenten ha sagt at han vil ta kontakt med blant annet USA, Tyskland og Sverige for å prøve å få på plass finansiering. Det er kjent både at Ukraina sliter med lav ammunisjonsbeholdning, at den europeiske forsvarsindustrien sliter med å produsere nok òg at Tsjekkia har ment at EU derfor ikke utelukkende kan basere seg på å selv produsere all ammunisjon som skal doneres til Ukraina.

Svar fra fredag 23. februar 2024

Gjennom Nansen-programmet bidro Norge i 2023 med om lag 10 milliarder kroner i militær støtte til Ukraina, i form av donasjoner, anskaffelser fra industrien, tilskudd til internasjonale fond og mekanismer og trening av soldater. Regjeringen har allerede fattet flere store beslutninger om militær støtte for 2024, som blant annet bidrar til å gi Ukraina luftvern landet har kritisk behov for.
Den norske militære støtten ytes som del av en bred internasjonal innsats, i samarbeid med allierte og partnere. I tillegg til den langsiktige støtten, er fortsatt løpende og kortsiktig militær støtte som gis til rett tid, viktig for Ukraina så lenge krigen pågår. Norge er til enhver tid i dialog med allierte og partnere om tiltak som kan bidra til å dekke høyt prioriterte ukrainske militære behov. Det tsjekkiske initiativet om tilskudd til kjøp av ammunisjon er blant disse.
Økt produksjonskapasitet i den vestlige forsvarsindustrien er viktig både for Ukraina, oss selv og våre allierte, særlig knyttet til artilleriammunisjon. Regjeringen har derfor iverksatt flere tiltak for å bidra til å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri, både nasjonalt og i samarbeid med andre. Vi har inngått flere store kontrakter som er med på å gi norsk forsvarsindustri god forutsigbarhet. Regjeringen har det siste året plassert den største kontrakten i bedriftens historie hos ammunisjonsprodusenten Nammo AS. Norge har også gått sammen med Sverige og Danmark om en felles kontrakt med Nammo AS om anskaffelse av artillerigranater til Ukraina til en samlet verdi på om lag 600 millioner kroner.
Regjeringen har også besluttet at inntil 2 milliarder kroner skal benyttes for å øke produksjons-kapasiteten hos norske produsenter av militært materiell.
Vi bidrar til bedre koordinering og en mer helhetlig ivaretakelse av ukrainske behov for militær støtte blant annet gjennom å være med-leder av kapabilitetskoalisjonen for maritim sikkerhet sammen med Storbritannia, støtten til oppbygging av et moderne ukrainsk kampflyvåpen og med en tydelig rolle i arbeidet som pågår for å fremskaffe luftvern til Ukraina. Dette utelukker ikke tiltak innenfor andre områder dersom de økonomiske rammene for den militære støtten tillater dette.
Av hensyn til prosess og sikkerhet kan ikke alle regjeringens vurderinger og beslutninger om militær støtte gjøres offentlig kjent, og som utgangspunkt ikke før materiellet er levert til Ukraina. Regjeringen konsulterer Stortinget om nye beslutninger om militær støtte til Ukraina i tråd med etablert praksis.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00