Ove Trellevik
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Vil regjeringen gi FMA oppdrag om ny risikoanalyse?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1616 (2023-2024)

Statsråden skriver at FFI, med forsvarssektorens beste kompetanse på tilstandsanalyse og risiko av krigsammunisjon, har deltatt i ekspertutvalget. Faktum er at NATOs utvikling og standardisering innen ammunisjonssikkerhet i en årrekke har vært ledet av fag eksperter i FMA. FMA har ikke fått i oppdrag å lage ny risikoanalyse eller å gi høringssvar.
Vil regjeringen gi FMA oppdrag om ny risikoanalyse slik at Stortinget har trygget for alle relevante fakta er vurdert før endelig beslutning fattes?

For å opplyse saken så godt som mulig, slik forvaltningsloven krever, er det viktig at den faktiske risikoen ved håndtering av torpedoer og annen ammunisjon fra 2.verdenskrig i vrakdelene beregnes på nytt.

Forsvarsministeren svarer at siden FFI var med i ekspertutvalget, har forsvarssektoren deltatt med sin beste kompetanse på fagfeltet. Verken FD eller Forsvaret har hatt merknader, og derfor ikke gitt innspill til høringen.

Forsvarsministeren svarer ikke på mitt spørsmål om hvorfor Norges og NATOs fremste ekspertise innen ammunisjonssikkerhet og Sjøforsvarets ekspertise på å rydde/fjerne ammunisjon fra 2.verdenskrig ikke er benyttet i høringen. Forsvarets eksperter på EOD og fjerning av gammel krigsammunisjon under vann ble ikke involvert i høringen fordi Forsvaret selv har valgt kun å håndtere saken i et miljø og bærekraftperspektiv, ikke EOD- og ammunisjonssikkerhetsperspektiv. Jeg har selv 20 års erfaring fra Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen fjerner rutinemessig gamle sjøminer, torpedoer og annen krigsammunisjon, og de fremstår som landets fremste eksperter på fagområdet.

Ekspertutvalget peker på at risikoen for heving av U-864 vil være på et uakseptabelt nivå grunnet risikoen ved håndtering av ammunisjonen. Utvalget baserer dette på en forenklet operasjonell vurdering fra FMA i 2019, som støtter seg på ikke oppdaterte risikovurderinger fra 2008.
Kunnskapen er styrket om hva som faktisk befinner seg av ammunisjon i vrakdelene etter funn av andre sammenlignbare senkede ubåter. Denne nye kunnskapen og nye beregningsmetoder vil gi regjeringen langt sikrere prognoser om detonasjons- og eksplosjonsfare og operasjonell risiko ved heving av U-864 enn hva ekspertutvalget presenterer.

Nye risikoberegninger basert på ny kunnskap om U-864 og godkjente metoder etter NATO-standarder må gjennomføres for å opplyse saken slik forvaltningsloven krever. Etter så mange år med utredninger så er dette det minste Stortinget må få trygghet om for å få tillit til beslutningsgrunnlaget og regjeringen sin konklusjon.

Svar fra tirsdag 9. april 2024

Risikoen ved gjenværende ammunisjon i U-864 ble vurdert av eksperter i Forsvaret i 2008. På bakgrunn av tidligere vurderinger samt nye innspill vurderte Forsvarsmateriell risikoen ved gjenværende ammunisjon på nytt i 2019. Jeg mener derfor at saken er godt opplyst.

0:000:00