Ove Trellevik
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Om ubåtvraket U-864: Er ministeren enig i at ekspertutvalgets rapport fremstår unyansert?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1767 (2023-2024)

Er ministeren enig i at ekspertutvalgets rapport fremstår unyansert, ved å kun vise til 2019 rapportens risikovurdering på 10-3 til 10-4 som uakseptabel risiko ved å heve vrakdelene, når 2008 rapporten sier noe annet?

Viser til Dokumentet 24/01649-2 Spørsmål nr. 1616 og skriftlig svar ifm om høringen til rapporten om ubåtvraket U-864.

Statsråden viser til de vurderinger som ble foretatt i 2008 med nye innspill i 2019, som konkluderer med at saken er godt nok opplyst. Stortinget må således etter min oppfatning legge til grunn at den siste rapporten ikke blir vektlagt mhp spørsmål om risiko ved selvdetonasjon. 2019 rapportens risikovurdering er foretatt av kun en person og viser til behov for en grundigere analyse som for 2008 rapporten. 2019 konkluderer som følger "de vurderinger av risiko fra ammunisjon i ubåtvraket, som forsvarssektoren gav i 2008 er fortsatt gjeldene". 2008 rapporten viser til en sannsynlighet for at torpedoene detonerer til 10-4 til 10-5 (teoretisk sannsynlighet). Det er dermed 2008 sannsynlighet som må legges til grunn, hvis et nytt oppdrag ikke tildeles FMA. 2008 sannsynlighet konkluderer at det er akseptabelt å heve vrakdelene med sin torpedolast.

Svar fra mandag 22. april 2024

Et bredt faglig sammensatt utvalg fremla høsten 2022 en anbefaling om videre tiltak for ubåtvraket U-864. Utvalget har vurdert både tidligere og ny informasjon i sakskomplekset om U-864, herunder Forsvarsmateriells risikovurderinger om ammunisjon både fra 2008 og 2019, samt undersøkelser fra Forsvarets forskningsinstitutt i 2022.

Ekspertutvalgets vurderinger framstår som grundige og jeg har ingen informasjon som trekker i tvil utvalgets konklusjoner og anbefalinger.

0:000:00