Ingrid Fiskaa
 svarer 
Emilie Enger Mehl

Vil justisministeren sørga for at legen som heltemodig redda barneliv i bombardementet av Gaza, kan koma til Stortinget?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2014 (2023-2024)

Vil justisministeren sørga for at legen som heltemodig redda barneliv i bombardementet av Gaza kan koma til Stortinget, eller meiner justisministeren at Tysklands knebling av ytringsfridomen om krigen mot Gaza også skal påverka Noreg?

SV vil invitera den britiske legen Ghassan Abu-Sitta til Stortinget for å gje oss førstehands informasjon om skadde i Gaza i starten av Israels krigføring. Abu-Sitta vart denne veka deportert frå Frankrike der han skulle tala for senatet, fordi Tyskland har innført innreiseforbod for heile Schengen-området.

Svar fra fredag 24. mai 2024

Schengen informasjonssystem (SIS) er en database hvor medlemslandene registrerer ulike meldinger med informasjon bl.a. om personer som skal nektes innreise og opphold på Schengen- og EU-området. Når et medlemsland registrerer en melding i SIS, blir meldingen automatisk søkbar også for de øvrige medlemslandene.

Selv om et medlemsland har registrert en person i SIS med henblikk på å nekte vedkommende innreise til hele Schengen- og EU-området, er dette ikke til hinder for at et annet medlemsland likevel kan tillate vedkommende innreise til eget land. Den som er ilagt et innreiseforbud av ett av landene i Schengen- og EU-området, og ønsker å reise inn til et annet av landene, bør i så fall ta kontakt med sistnevnte lands utlendingsmyndigheter før innreise.

For den konkrete personen som dette spørsmålet gjelder har imidlertid Tyskland selv, i henhold til informasjon jeg er gjort kjent med gjennom media, nå opphevet innreiseforbudet, slik at det ikke lenger er til hinder for innreise til Schengen- og EU-området, inkludert Norge.

0:000:00