Frank Edvard Sve
 svarer 
Jon-Ivar Nygård

Kan samferdselsministeren legge fram en oversikt over hvilke utbedringer som bør gjøres på Meråkerbanen av beredskaps- og forsvarshensyn med kostnadsberegning?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2011 (2023-2024)

Kan samferdselsministeren legge fram en oversikt over hvilke utbedringer som bør gjøres på Meråkerbanen av beredskaps- og forsvarshensyn med kostnadsberegning?
Meråkerbanen er svært viktig med tanke på beredskap og forsvarshensyn, med tanke på frakt av NATO styrker og betydeleg mengder med tungt utstyr frå mottak i Stjørdal regionen og mot Russisk grense mot Sverige og Finland.
Her snakker vi om både vektbelastning, punktbelastning, bredde og høyde i traseen samt andre utfordringer som dobbeltspor/kryssingspor og heilt nødvendig totalkapasitet for frakt av slikt forsvarsmateriell.

Svar fra torsdag 16. mai 2024

Det pågår nå en rekke utbedringer på Meråkerbanen som også har verdi i forsvars- og beredskapssammenheng. Dette gjelder for eksempel oppgradering for økt aksellast og elektrifisering på strekningen Hell-Riksgrensen. Det sistnevnte tiltaket er viktig for den grensekryssende togtrafikken.

Utover dette foreligger det ikke planer om større tiltak for økt kapasitet på Meråkerbanen ut fra beredskapshensyn. Det kan imidlertid være aktuelt å finansiere mindre tiltak for å imøtekomme forsvarets behov som del av området «Mindre investeringstiltak – sikkerhet og miljø» i Bane NOR. Her er støtte til Forsvaret ett av fire områder som prioriteres særskilt.

0:000:00