Ingvild Wetrhus Thorsvik
 svarer 
Emilie Enger Mehl

Når ble Justisdepartementet gjort kjent med at også PST skal autorisere de ansatte ved de lokale PST-enhetene?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2034 (2023-2024)

Når ble Justisdepartementet gjort kjent med at også PST skal autorisere de ansatte ved de lokale PST-enhetene?
Det vises til Stortingets spørsmål nr. 1901

Svar fra tirsdag 21. mai 2024

Jeg viser til mine tidligere svar til representanten Thorsvik om dette temaet jf. Stortingets spørsmål nr. 229 og nr. 331 i 2022 og nr. 1444 og 1901 i 2024, samt svar til representanten Hagen på spørsmål 272 i 2022. I tillegg viser jeg til mitt svar til representanten under Stortingets spørretime 8. februar 2023.
Det er noe uklart for meg om representanten spør om praksis for autorisering av de lokale distriktsenhetslederne i PST, eller om spørsmålet er knyttet til de lokalt PST-ansatte som er underlagt distriktsenhetslederen. Som jeg har vist til i mitt svar til Stortinget på spørsmål nr. 1444 og 1901 i 2024, opplyser PST at de lokale distriktsenhetslederne blir autorisert av både lokal politimester og av Sjef PST.

Når det gjelder utviklingen av praksisen for autorisasjon viser jeg til mitt svar til Stortinget på skriftlig spørsmål 229 og 331 i 2022. For en nærmere beskrivelse av dette viser jeg til PSTs brev til Justis- og beredskapsdepartementet datert 11. november 2022, som var vedlagt mitt svar til Stortinget på skriftlig spørsmål nr. 331 i 2022.

0:000:00