Guri Melby
 svarer 
Marianne Sivertsen Næss

Vil statsråden vurdere å gi utvidete hjemler til politiet for å gjennomføre sikkerhetsinspeksjoner av russiske fiskebåter?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2045 (2023-2024)

Vil statsråden vurdere å gi utvidete hjemler til politiet for å gjennomføre sikkerhetsinspeksjoner av russiske fiskebåter?

Venstre har lenge ytret seg kritiske til at Norge er det eneste landet i Europa som har havner åpne for russiske fiskebåter. I TV2 tirsdag 13. mai fremkommer det at politiet mistenker at russiske fiskebåtene driver med blant annet smugling av forbudt teknologi, og frakter andre sanksjonsbelagte varer til Russland. Det uthuler sanksjonene mot Russland, og utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge.

Politiet har i dag kun hjemmel til personkontroll, og ikke sikkerhetsinspeksjoner. Det gjør at de ikke klarer å få oversikt over hva som er om bord på båtene. Politiet og PST sier selv at dette er problematisk, og ønsker seg utvidede hjemler, slik at de har verktøy for å håndtere trusler mot samfunnssikkerheten.

Svar fra fredag 24. mai 2024

Det vises til svar på spørsmål nr. 2044 fra stortingsrepresentant Sveinung Stensland.

Myndighetene følger nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og i norske havner. Det gjør vi for å unngå at Norge blir en frihavn, eller at mulighetene til å lande fisk misbrukes til annen type aktivitet. Så godt som alle russiske fiskefartøy som anløper de tre åpne havnene (Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord) blir kontrollert. Hensikten med kontrollen er primært å unngå at Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Tolletaten har fått i oppdrag å føre kontroll med russiske fiskefartøy med sikte på at alle russiske fiskefartøy blir underlagt en fysisk kontrollhandling, i tillegg til øvrig dokument- og analysebasert kontrollvirksomhet. Dersom det i tillegg avdekkes andre ulovlige forhold vil det rapporteres til politiet eller PST.

Det er PST som har oppgaven med å forebygge og etterforske ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge, og bl.a. hindre brudd på eksportkontrolloven som representanten påpeker. PST har et godt samarbeid med en rekke myndighetsaktører, herunder Tolletaten, i dette arbeidet.

PST har, sammen med E-tjenesten, kontinuerlig fokus på etterretningsvirksomhet i og mot Norge.

Regjeringen vurderer fortløpende eventuelle behov for ytterligere tiltak.

0:000:00