Analyse av 
Christina Kullmann Five

12 avvisninger i Den europeiske menneskerettsdomstolen – en positiv nyhet for norsk barnevern

Denne uken ble norsk barnevern igjen felt i den Europeiske menneskerettsdomstol, denne gangen for ni brudd på menneskerettighetene. Men domstolen avviste også denne uken 12 saker. Det skjer også mye bra i det vanskelige skjæringspunktet mellom barn og foreldres rettigheter. Nå kan utfordringen for norsk barnevern bli at et økt foreldrefokus ikke skal gå utover barnas sikkerhet. 

Norsk barnevern er dømt for brudd på retten til familieliv. Men barnevern er en av de vanskeligste og viktigste oppgavene i samfunnet. Balansegangene er hårfine. Heldigvis finnes det positive nyheter også på barnevernsfeltet. 
Norsk barnevern er dømt for brudd på retten til familieliv. Men barnevern er en av de vanskeligste og viktigste oppgavene i samfunnet. Balansegangene er hårfine. Heldigvis finnes det positive nyheter også på barnevernsfeltet. Foto: Berit Roald / NTB
Christina Kullmann Five

Barnevernet som tramper inn, kanskje i hælene på politiet, for å hente ut et livredd barn som roper på mamma. Foreldres årelange kamp mot et rettssystem som hindrer dem fra å se barnet sitt.

Det er lett å fyre opp følelser med sjokk-overskrifter når feil skjer i barnevernet.

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har hatt en slags storrengjøring mot norsk barnevern, og håndtert over 40 saker siden 2017. Da klagene fra domstolen begynte å dumpe inn hos Barne- og familiedepartementet, var jeg ansatt i departementet som jurist. Jeg var en av byråkratene som håndterte strømmen av klagesaker, og opprydningen det medførte. Siden starten har Norge blitt dømt gang på gang for brudd på retten til familieliv.

Altinget logoHelse
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om helse samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00