17 kommuner hadde halvparten av overliggerne på sykehus

I 2022 lå pasienter nesten 72.000 døgn på sykehus etter at de var meldt utskrivningsklare. 17 kommuner sto for halvparten av døgnene, og Tromsø kommune sto alene for 8 prosent. 

Utskrivningsklare pasienter risikerer å bli liggende på gangen i påvente av at kommunen skal ta dem imot. 
Utskrivningsklare pasienter risikerer å bli liggende på gangen i påvente av at kommunen skal ta dem imot. Foto: Berit Roald / NTB
0:000:00