Analyse av 
Silje Sjursen Skiphamn

Alt har ikke skjedd på Ingvild Kjerkols vakt

Det er ingen tvil om at norsk helsevesen er i krise, men hele krisen har ikke oppstått etter at Ingvild Kjerkol ble helseminister i oktober 2021. Det var likevel det man kunne få inntrykk av hvis man fulgte Stortingets spørretime onsdag.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ble stående og forsvare regjeringens politikk i nesten hele den muntlige spørretimen. I tillegg til at hun drikker vann, kunne hun forsikre om at hun også vasker ørene sine med vann daglig.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ble stående og forsvare regjeringens politikk i nesten hele den muntlige spørretimen. I tillegg til at hun drikker vann, kunne hun forsikre om at hun også vasker ørene sine med vann daglig. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Guri Melby (V), Olaug Bollestad (KrF), Bård Hoksrud (Frp), Carl I. Hagen (Frp), Tone Wilhelmsen Trøen (H), Morten Wold (Frp) og Erlend Svardal Bøe (H). Disse stortingsrepresentantene har to ting til felles: De stilte spørsmål til helseministeren i spørretimen, og partiene deres enten satt i eller støttet regjeringen i åtte år før dagens helseminister tiltrådte.

Elendig sykehusøkonomi, økende helsekøer, helsepersonellflukt til det private, uverdig eldreomsorg, haltende fødetilbud, prissjokk på nytt sykehus og manglende intensivkapasitet. Listen over problemer helseministeren ble konfrontert med i Stortinget var lang, og opposisjonen angrep henne fra alle kanter. Men hvordan står det egentlig til med deres egen troverdighet?

Det er ingen tvil om at norsk helsevesen er i krise, men hele krisen har ikke oppstått etter at Ingvild Kjerkol ble helseminister i oktober 2021. Det var likevel det man kunne få inntrykk av hvis man fulgte Stortingets spørretime.

I en hel time ble Kjerkol pepret med spørsmål fra opposisjonen, mens hennes to statsrådskolleger Sandra Borch og Ola Borten Moe fikk sitte i fred helt til Borch fikk et spørsmål om matvarepriser på tampen. Spørsmålene, eller angrepene på regjeringen, kom både fra høyre og venstre. Både fra dem som aldri har sittet i regjering, fra dem som har støttet dagens regjering og fra dem som hadde ansvaret i åtte år før Støre-regjeringen overtok.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og landbruksminister Sandra Borch hadde en langt roligere dag på jobben enn sin kollega helseministeren.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og landbruksminister Sandra Borch hadde en langt roligere dag på jobben enn sin kollega helseministeren. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Uforutsigbarheten ved ekstra penger

Det virket som om Kjerkol hadde stålsatt seg for angrepene hun visste ville komme. Høyre var opptatt av uforutsigbarheten finansministeren og helseministeren har skapt ved å love ekstra penger til sykehusene i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er fremdeles helt uklart hvilket handlingsrom sykehusene har i 2023. Hvem skal ta den økonomiske risikoen hvis sykehusenes estimater viser seg å bomme? ville partiets helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, vite.

Kjerkol svarte at hun hadde en kontinuerlig dialog med sykehusene, og at de nå hadde fått noen avklaringer i form av en varig styrking på 2,5 milliarder kroner. At flere foretaksdirektører har uttrykt tilfredshet med ekstrabevilgningen, var det ingen som nevnte.

At flere foretaksdirektører har uttrykt tilfredshet med ekstrabevilgningen, var det ingen som nevnte.

Det er selvsagt umulig å vite hva som ville skjedd med sykehusøkonomien hvis Høyre fortsatt satt i regjering. Men det vi alle fall kan vite, er at partiet ikke bevilget noe særlig mer til sykehusene i sitt alternative budsjett enn det regjeringen gjorde. Og heller ikke Høyre kan vite hvor stor kostnadsveksten kommer til å bli innen revidert nasjonalbudsjett skal legges frem 11. mai. Det er derfor høyst usikkert om styringssignalene til sykehusene ville vært noe tydeligere med Høyre i regjering.

Les også

Problemer har utviklet seg over lang tid

Også Venstre-leder Guri Melby hadde spørsmål til helseministeren. Hun ville vite hvilken betydning det har for fødetilbudet ved landets sykehus at det er Kjerkol som er helseminister, og ikke lenger Bent Høie. Melby var også opptatt av hvordan nedleggingen av ABC-enheten på Oslo universitetssykehus (OUS) har ført til opprettelsen av et privat tilbud, hvor tidligere offentlig ansatte jordmødre skal jobbe.

Det er to årsaker til at ABC-enheten blir avviklet: Mangel på jordmødre og mangel på penger. Ifølge OUS er det den første årsaken som er den viktigste. Her har Melby et troverdighetsproblem. Venstre foreslo ikke én krone mer til sykehusene i sitt alternative budsjett enn det regjeringen gjorde. Partiet hadde heller ikke satt av ekstra penger til utdanning av jordmødre.

Les også

– Jordmormangel er ikke noe som oppstår over natten. Det oppstår over lang tid, sa Melby til Altinget da hun ble konfrontert med dette.

Det er nettopp dét som er kjernen i mange av problemene norsk helsevesen står overfor. De har utviklet seg over lang tid, med skiftende regjeringer og stortingsflertall. Mangelen på helsepersonell har ikke oppstått over natten, og etterslepet på investeringer ble til slutt så stort at sykehusene ble tvunget til å iverksette kostbare byggeprosjekter.

Mangelen på helsepersonell har ikke oppstått over natten.

Selv om det er den til enhver tid sittende helseministeren som har ansvaret, kan ikke opposisjonens politikere late som at det de kritiserer, er nyoppståtte problemer.

Frps gamle forslag

Det ble tydelig da Frp rullet inn noen av de store kanonene sine i spørretimen. Både Bård Hoksrud, Morten Wold og Carl I. Hagen stilte kritiske spørsmål til helseministeren om eldreomsorgen. Hoksrud og Hagen, som åpenbart kjente lukten av sagmugg, ville vite hvorfor regjeringen ikke støtter en statlig finansiering av eldreomsorgen, slik Frp har foreslått gjentatte ganger.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen kjente lukten av sagmugg i spørretimen og spurte helseministeren om eldreomsorgen.
Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen kjente lukten av sagmugg i spørretimen og spurte helseministeren om eldreomsorgen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Frp satt i eller støttet Solberg-regjeringen i åtte år og hadde i en periode eldreministeren. Ikke en gang da klarte partiet å få gjennomslag for at staten skal betale for eldreomsorgen som ytes i kommunene.

Det eneste Frp fikk til var et forsøk med statlig finansiering, hvor 11 kommuner deltok. Forsøket var verken ønsket eller vellykket, mente nesten alle andre enn Frp. Likevel fortsetter partiet å presentere det som en løsning på de omfattende utfordringene eldreomsorgen står overfor.

Ba helseministeren vaske ørene

Én som ikke kan beskyldes for å ha hatt regjeringsansvar, er Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Det stoppet han naturlig nok ikke fra å lange ut mot helseministeren i spørretimen:

– Jeg vil gjerne invitere statsråden til å vaske ørene sine og høre etter, sa Moxnes da Kjerkol ikke ville være med på hans fremstilling av et stortingsvedtak fra 2020 om styrking av intensivkapasiteten ved Kirkenes sykehus.

Helseministeren kunne forsikre Rødt-lederen om at ørevask var en del av hennes daglige morgenrutine, og Moxnes fikk klar beskjed fra stortingspresidenten om å utvise mer respekt for statsråden. I svaret sitt forsikret Kjerkol om at bemanningen ved intensivavdelingen på Kirkenes sykehus skal opprettholdes i påvente av en vurdering av funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord.

Helseministeren kunne forsikre Rødt-lederen om at ørevask var en del av hennes daglige morgenrutine. 

Og her er det som anses som hovedproblemet i norsk helsetjeneste akkurat nå: Vi har ikke nok fagfolk. Til og med i Helse Nord, som antas å ha et omstillingsbehov på én milliard kroner, sier administrerende direktør Marit Lind at det ikke er penger som er hovedproblemet.

Over 1000 ubemannede stillinger i nord

Mangel på fagfolk står øverst på en liste over problemer i Helse Nord som Lind presenterte på et pressemøte like etter at helseministeren hadde blitt grillet i Stortinget. Ifølge en manuell telling var det i januar 1160 ubemannede stillinger i helseforetakene i nord. På Kirkenes sykehus står én av fire stillinger for intensivsykepleiere ledig.

Personellmangelen førte til at Helse Nord brukte over en halv milliard kroner på innleie av vikarer i 2022. I tillegg til at det er dyrt, fører mangelen på fagfolk også til at sykehusene sliter med å gi pasientene tjenester som er likeverdige med det pasienter ellers i landet får. Dette kan på sikt føre til at akuttmottak enkelte steder må legges ned og funksjoner samles i større fagmiljøer.

Alt dette har ikke skjedd på Ingvild Kjerkols vakt, selv om det er hun som sittende helseminister som har ansvaret. Nå blir Kjerkol en hakkekylling for manglende handlekraft fra flere tidligere regjeringer og stortingsflertall, og det må hun bare finne seg i.

Alt dette har ikke skjedd på Ingvild Kjerkols vakt, selv om det er hun som sittende helseminister som har ansvaret.

Men skal det bli en løsning på problemet, kreves det brede politiske forlik. Alle partier må bidra og de må komme seg forbi snøen som falt i forrige periode. Kanskje burde noen startet med å spørre forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe hvordan han har tenkt å utdanne mer helsepersonell istedenfor å angripe helseministeren fra alle kanter?

Omtalte personer

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister (Ap), leder, Trøndelag Ap.
master i kunnskapsledelse (Nord Uni.)

Carl I. Hagen

Stortingsrepresentant (FrP), medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Higher National Diploma in Business Studies (Newcastle upon Tyne College of Commerce, 1968)

Bård Hoksrud

Stortingsrepresentant (FrP), 2. nestleder, Helse- og omsorgskomiteen

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon