Debatt

Bjørgum (Abelia): Kjerkol og Vestre med kjempebyks i riktig retning

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og næringsminister Jan Christian Vestre evner, heldigvis, å se at debatten om styrking av helsesektoren handler om innovasjon. Ikke velferdsprofittører satt opp mot det offentlige, skriver Tarje Bjørgum leder for bærekraft og helse i Abelia.

Vi har blitt så mette og dovne av olje, fisk og aluminium at vi ikke får til å omstille oss, skriver Abelias Tarje Bjørgum, som roser næringsminister Jan Christian Vestre og helseminister Ingvild Kjerkol for å ha pekt på helseteknologi som et satsingsområde for nye eksportnæringer.&nbsp;<h4>&nbsp;</h4>
Vi har blitt så mette og dovne av olje, fisk og aluminium at vi ikke får til å omstille oss, skriver Abelias Tarje Bjørgum, som roser næringsminister Jan Christian Vestre og helseminister Ingvild Kjerkol for å ha pekt på helseteknologi som et satsingsområde for nye eksportnæringer. 

 

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Tarje Bjørgum
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Forrige uke la regjeringen frem et strategisk veikart for helsenæringen med mer enn 40 tiltak for å bidra til lønnsom næringsutvikling og bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen setter dermed retning for å realisere potensialet i det som til nå har vært en vanskelig sektor å drive innovasjon og næringsutvikling i. Det fortjener ros. 

Vi har blitt så mette og dovne av olje, fisk og aluminium at vi ikke får til å omstille oss.

Tarje Bjørgum
Leder for helse og bærekraft, Abelia

Hvert år måler Abelia Norges omstillingsevne. Årets Omstillingsbarometer slår fast at vi har en næringsstruktur og eksportsammensetting som verken er bærekraftig eller omstillingsvennlig.

Enkelt sagt: Vi har blitt så mette og dovne av olje, fisk og aluminium at vi ikke får til å omstille oss.

Peker på helseteknologi

Vi trenger å eksportere nye produkter og løsninger fra mer bærekraftige næringer. Det var derfor svært gledelig at regjeringen tidligere i år utpekte helseteknologi og livsvitenskap som den fjerde nasjonale eksportfremmesatsingen.

Skal vi lykkes må vi ha muligheten til å forske, teste og skape et hjemmemarked for det som skal tas i bruk. Derfor er det positivt at regjeringen blant annet ønsker: 

  • Videreutvikle katapultordningen i dagens virkemiddelapparat.
  • Etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
  • Sikre at forskningsmiljøer både i privat og offentlig sektor skal få rask og relevant veiledning av høy kvalitet når de skal gjennomføre kliniske studier i Norge.
  • Å snu alle stener for å sikre mer kunnskap og innovasjon

 

Les også

Omstillingsevnen vår handler om mye mer enn hva vi eksporterer. I Norge står vi en kritisk situasjon der vi mangler sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell. Ifølge NAVs Bedriftsundersøkelse mangler 4650 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere. Med en befolkning som blir eldre og økt press på helsesektoren, må vi innovere før det går utover befolkningens helsesikkerhet og samfunnets helseberedskap.

Blir ikke flere sykepleiere av å privatisere 

Men svaret ligger ikke i å privatisere de offentlige helsetjenestene. 

Debatten mellom dem som ønsker økt privatisering av helsetjenester og dem som vil unngå «velferdsprofitører», er et blindspor som vi bør slutte med først som sist.

Tarje Bjørgum

Det blir ikke flere sykepleiere av det. Debatten mellom dem som ønsker økt privatisering av helsetjenester og dem som vil unngå «velferdsprofitører», er et blindspor som vi bør slutte med først som sist. Det finnes bare én politisk farbar vei videre. Det er å tenke nytt om hvordan vi leverer tjenestene. Om hvordan vi gjennom kunnskap, forskning og teknologi kan organisere på nye måter. Slik kan vi gi mer og bedre helsehjelp til befolkningen per ansatt i tjenestene i tillegg til at det blir mer attraktivt for de som jobber der. 

I kunnskaps- og teknologinæringen flommer det over av eksempler på bedrifter innen helsetech som kan løse problemer på «hjemmebane» og samtidig skape eksportverdier for Norge: 

  • Vital Things i Trondheim lager trådløse pasientmonitorer som måler både pust og hjerterytme uten en eneste ledning på kroppen. Det gjør at eldre og syke kan få sove i fred.
  • EpiGuard sin smittevernkuvøse beskytter både helsepersonell og andre som omgås mennesker med smittefare
  • Oivi bruker avansert kamerateknologi som forhindrer at diabetikere blir blinde.

En lang rekke tilsvarende helsetechløsninger finnes over det ganske land. Faktisk er helsetech Norges mest gründerintensive næringer. Men disse løsningene må ønskes velkommen i en sektor som nettopp trenger innovasjon og nye løsninger.

Kunnskaps- og teknologinæringen er derfor glade for at næringsministeren og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol nå tar et kjempebyks i riktig retning, og ser frem til oppfølging gjennom bedre rammebetingelser og insentiver for de som ønsker og som vil utgjøre en forskjell for norsk helse og omstilling. 

 

Omtalte personer

Tarje Bjørgum

Leder, Bærekraft og Helse, Abelia
M.A. mass communications reasearch (Leicester, UK)

Jan Christian Vestre

Helse- og omsorgsminister (Ap), nestleder, Arbeiderpartiet
Master i jus (Universitetet i Oslo 2017)

Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant (Ap), leder, Trøndelag Ap

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00