Kommentar av 
Knut Arne Sanden

Da Norge var EU-medlem på prøve

Klokken 09.00 den 28. november 1994 ble et skilt med «Norge» fjernet fra Rådsbygningen på Rue de Loi i Brussel. Det er gått i glemmeboka for de fleste i dag, men Norge hadde da vært prøvemedlem i EU i 151 dager. Her er en skisse fra mitt diplomatliv som norsk EU-medlem, skriver LOs tidligere mann i Brussel, Knut Arne Sanden.

24. juni 1994 deltok daværende statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) på et EU-møte på den gresk/tyrkiske øyen Korfu. Bare en uke senere ble Norge EU-medlemmer på prøve, fram til folkeavstemningen 27. november.
24. juni 1994 deltok daværende statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) på et EU-møte på den gresk/tyrkiske øyen Korfu. Bare en uke senere ble Norge EU-medlemmer på prøve, fram til folkeavstemningen 27. november.Foto: Espen Egil Hansen / NTB SCAN-FOTO POOL
Knut Arne Sanden
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Det er gått i glemmeboka for de fleste i dag, men Norge var faktisk prøvemedlem av EU i 1994, fra første juli til folkeavstemningen den 27. november.

Hvor lenge var Norge i «paradis»?

151 dager, for å være ganske nøyaktig, før de norske utsendte til Brussel måtte forlate møterommene i Rådsbygningen på Rue de Loi, Lovens veg. Skiltet med «Norge» ble fjernet klokken 09.00 den 28. november.

Hva skjedde egentlig?

Historien om Norges «hemmelige EU-medlemskap»

Det var en slags trening på hva som måtte komme dersom det norske folk sa ja til medlemskap. Da ville livet på den norske EU-delegasjonen i Brussel endre seg drastisk. EUDEL, som telexadressen lød på, holdt til i Rue Archimede, i det som senere ble til Norway House etter at Statsbygg fikk kjøpt hele huset på sju etasjer av en gammel enke. 

Det var Thorvald Stoltenberg, UMIN på UD-språk, som oppgraderte den støvete bilaterale belgiske ambassaden til «EU-Mission». Det fikk slumrende EU-motstandere til å lukte at her var det ting på gang. Og det var det. Først EØS-forhandlinger og deretter medlemssøknad nummer fire, harde forhandlinger og en ny folkeavstemning. EU-delegasjonen, som ble det oppgraderte navnet, fikk økt antall ansatte både med yrkesdiplomater og fagdepartementsutsendte.

Det ble en ny verden som åpnet seg. Jeg hadde vært «arbeidsråd» utsendt fra LO, og ble forlenget med tittel av ambassaderåd for saker under næringsråden, det vil si løst og fast i det indre marked. Uten diplomatkurset ble jeg «Instant diplomat», just add...? 

Det ble en ny verden som åpnet seg.

Knut Arne Sanden
Tidl. LOs mann i Brussel

Svenskene gjenopptok sin glemte rolle – finnene var stumme på fem språk

Plasseringen av Norway House i Rue Archimede gjør at Norge er EUs nærmeste utenforland, kun 40 meter i luftlinje. Vi tittet over på den kjente Berlaymont-bygningen, hvor alle de viktige kommisærene holdt hus. Ulempen var at bygget fullstendig skygget for Rådsbygningen og EU-parlamentet lenger ned i gaten. Det var jo der beslutningene ble tatt, og ikke i Kommisjonen, som vi delvis gikk rundt og trodde på 80-tallet.

Vi skulle plutselig i 2–300 ulike rådsarbeidsgrupper som vi kun hadde distansert kjennskap til, alt fra landbruk og fisk, til arbeidstid og sosiale spørsmål. Vi var ikke alene, det samme gjaldt for Finland, Østerrike og Sverige, som også ble kastet inn i det.

De som hadde størst fordel, var østerrikerne, som kunne snakke tysk med sin rare dialekt og spesielle uttrykk uten tolk. De øvrige tre måtte i hovedsak ty til varierende nivå av engelsk. Norske tolker og utenlandske som skulle lære norsk, satt i «skyggetolkebokser» for opplæring, men vi hørte ikke hva de sa. De hadde egne i kurs i norske dialekter, som var særdeles nødvendig.

Sverige gjenopptok fort sin glemte rolle som stormakt og tok ordet i stort og smått, av og til før de «store» landene. Det tok fort slutt. Finnene derimot kunne være «stumme» på fem språk, men når de først ba om ordet, visste alle at her kom det en viktig sak for Finland. 

Les også

Kåre-Per – den viktigste årsaken til skilsmisser?

Alle arbeidsgruppene ledes av «formannskapet», som roterer hver sjette måned. I denne perioden var det Tyskland som skulle bringe meningene sammen. 

Når man kommer fram til en enighet, går det videre til COREPER, komiteen for de faste representanter COREPER på fransk – eller Kåre-Per, som ble den norske uttalen. På spøk den viktigste årsaken til skilsmisser, siden møtene kunne medføre hyppig sent kveldsfravær fra familien. 

Rett ved midnatt fikk jeg ordet, sa det på to minutter og dro hjem hvor vi hadde hatt middagsgjester en fredag kveld. Gjestene hadde reist, kun sigarlukten var tilbake. 

Knut Arne Sanden
Tidl. LOs mann i Brussel

Da EF var seks land, var det ambassadørene som satt i COREPER, og sakene var færre. Disse avklarte sakene og lot bare de vanskelige bitene gå til ministerrådet for beslutning. Men med det indre marked og mye annet måtte man ha to COREPER, nemlig I og II. 

Utenrikssakene og en rekke viktige ting havnet i nummer II, hvor ambassadørene regjerte. Det falt daværende EU-ambassadør Eivind Berg noe tungt at han skulle sitte i nummer II, mens alle mulige underordnede veltet seg i glansen av I. 

151 lange dager

Hver morgen kom det en halv meter høy dokumentbunke til EUDEL på engelsk, tysk og fransk. Den tyske versjonen ble kastet, mens noen ambisiøse frankofiler økte sine franske spesialkunnskaper ved også å lese den franske utgaven. Ellers gikk alt på haltende engelsk. Dokumentene var detaljerte og refererte ofte til hva de enkelte land hadde ment sist og hva formannskapet forslo som ny tekst. Fristen var kort, og en rekke saker måtte avklares i Oslo, enten i UD eller i det berørte fagdepartement som skulle utforme et «mandat» som man måtte prøve å holde seg innenfor i arbeidsgruppen. Nå var ikke mandatene så spesifikke at det gjorde noe, slik at det var romslig plass for egne vurderinger. Mandat måtte de der hjemme fundere på i løpet av helgen. 

Den første saken som jeg skulle presentere det norske synet på, var en fillesak og skulle opp etter lunsj. Men det dro ut. Klokken 18.00 var det en kort spisepause med vin til de som ønsket. Deretter gikk det slag i slag. Klokken 22.00 ble det servert whisky ved møtebordet. Flere takket ja og det dempet litt på uenigheten, men ikke på taletrengtheten. Rett ved midnatt fikk jeg ordet, sa det på to minutter og dro hjem hvor vi hadde hatt middagsgjester en fredag kveld. Gjestene hadde reist, kun sigarlukten var tilbake. 

«Formannskapet
laget den gang alltid en 'gave' som ble delt ut til ulike deltakere. Tyskland
laget en klokke til venstre på bildet. Noen optimister fikk laget en klokke med
16 medlemslands flagg, inkludert det norske, til høyre på bildet. Den burde ha
en høy samlerverdi i dag hos noen», forteller Knut Arne Sanden.
«Formannskapet laget den gang alltid en 'gave' som ble delt ut til ulike deltakere. Tyskland laget en klokke til venstre på bildet. Noen optimister fikk laget en klokke med 16 medlemslands flagg, inkludert det norske, til høyre på bildet. Den burde ha en høy samlerverdi i dag hos noen», forteller Knut Arne Sanden. Foto: Privat

Slik pågikk det i 151 dager. Da det begynte å nærme seg dato for folkeavstemningen, økte «responsen» på de norske innleggene. I et møte hvor vi drøftet et direktiv om foreldreledighet for begge foreldre, holdt jeg et litt pompøst innlegg om nødvendigheten av «familiegjenforening mellom far og barn». Jeg hørte «tause applausen» i den danske kabinen, hvor det satt minst to kvinnelige tolker.

Den tyske møtelederen, en mann, kommenterte tørt at ved å imøtekomme ønsket fra «Norwegen», kunne det kanskje bidra til et norsk ja, så han støttet forslaget av den grunn, men la til: Det er neppe nok. 

Les også

En surrealistisk engangsopplevelse

Han fikk rett. Natten til den 28. november ga et nytt nei. Om morgenen kom vaskepersonalet og dermed ble det norske skiltet «Norge» fjernet fra møterommene. Dokumenthaugen sank hurtig og til slutt var det bare noen slengere som var sendt av noen som ikke hadde fått med seg det norske nei-et.

De norske tjenestemenn- og kvinner kunne puste lettet ut og vende tilbake til et normalt liv, med normal arbeidstid, familieliv og arbeidsdokumenter på norsk.

Vi hadde fått prøvd oss, og uavhengig av ja eller nei hadde vi fått en unik, men ikke udelt positiv innsikt i en del av det som kalles komitologien i EU.

Det hele var kanskje kun en surrealistisk engangsopplevelse. 

Det hele var kanskje kun en surrealistisk engangsopplevelse.

Knut Arne Sanden
Tidl. LOs mann i Brussel


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00