En tredel av dem som styrer sykehusene i Nord-Norge bor ikke der

34 prosent av styremedlemmene i helseforetakene i Helse Nord er bosatt sørpå. – At kompetente mennesker, uavhengig av hvor de kommer fra, vil ta på seg et oppdrag i nord, skal vi se på som en anerkjennelse, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

Renate Larsen bor i Tromsø og er styreleder i Helse Nord. Dermed har hun geografisk tilhørighet til regionen, noe ikke alle styrelederne i de underliggende helseforetakene har.
Renate Larsen bor i Tromsø og er styreleder i Helse Nord. Dermed har hun geografisk tilhørighet til regionen, noe ikke alle styrelederne i de underliggende helseforetakene har.Foto: Astrid Pedersen / NTB
0:000:00