Enstemmig utvalg kommer med ny definisjon av ideell virksomhet

Hva vil det si å være en ideell virksomhet? Hittil har det ikke vært noen juridisk definisjon av dette. Men et offentlig utvalg legger torsdag frem et forslag til ny definisjon. Utvalget kommer også med forslag til nytt register over alle ideelle aktører.

Kirkens bymisjon er et eksempel på ideell virksomhet. Bymisjonen driverblant annet flere sykehjem i Oslo. 
Kirkens bymisjon er et eksempel på ideell virksomhet. Bymisjonen driverblant annet flere sykehjem i Oslo. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB
0:000:00