Analyse av 
Solveig Ruud

Fedme er utvilsomt menneskeskapt. Men svake sjeler er bare en flik av årsaken

Vi lever i et fedmefremmende samfunn. For å motvirke denne utviklingen kan politikerne iverksette en rekke tiltak. Knapt noen vil være perfekte, flere vil være upopulære, og noen vil koste mye penger. Men det er vågalt å la det bli en unnskyldning for ikke å ta grep.

Vi lever i et fedmefremmende samfunn ifølge et ekspertutvalg som har lagt frem fem prioriterte kostnadseffektive forslag for å til et bedre kosthold i befolkningen.
Vi lever i et fedmefremmende samfunn ifølge et ekspertutvalg som har lagt frem fem prioriterte kostnadseffektive forslag for å til et bedre kosthold i befolkningen.Foto: Gorm Kallestad / NTB
Solveig Ruud

I forrige uke la en ekspertgruppe frem en smørbrødliste av effektive tiltak ekspertene mener regjeringen bør innføre for å snu den negative kostholdsutviklingen i befolkningen. Noen av forslagene er kontroversielle, noen vil koste store summer og noen er vanskelig å gjennomføre. Det er lett å trekke frem uheldige sider ved flere av dem.

Hvorfor skal skattebetalerne betale for gratis frukt og grønt i skole og barnehage? Mange barn får det jo hjemme. Det er en av innvendingene mot ett av forslagene fra ekspertgruppen.

Og avgift på sukkerholdig drikke kan f.eks. føre til økt grensehandel. Og velger man kun å legge avgift på drikke med tilsatt sukker, vil drikke med lik høyt sukkerinnhold fra f.eks. tilsatt druejuice slippe unna avgift. Innlemmer man fruktjuice i en avgiftsordning, vil man også ramme ulike fruktjuicer som tross sukkerinnhold regnes med blant «fem om dagen». Og hvorfor ikke gå mye mer drastisk til verks og innføre en ny helsebegrunnet avgift på sukker- og sjokoladevarer samtidig som man foreslår lavere moms på frukt og grønt? 

To andre forslag innebærer at man må definere sunn og usunn mat. Det er også en krevende øvelse. 

Slik kan man fortsette. Alle forslagene kan problematiseres. Det er politisk uenighet om flere av dem. NHO Mat og Drikke har allerede gått tydelig ut mot tre av fem hovedforslag.

Ekspertgruppens forslag

Disse fem tiltakene bør myndigheten ifølge ekspertgruppen prioritere:

 • gratis frukt og grønt til barn og unge
 • innføring av avgift på sukkerholdig drikke
 • forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge
 • obligatorisk matmerking, som er mer detaljert enn dagens Nøkkelhull-ordning, f.eks. en ordning som ved hjelp av trafikklys enkelt signaliserer hva som er sunt og usunt
 • samarbeid mellom helsemyndighetene og matbransjen for å få til sunnere oppskrifter på matvarer/retter og utvikling av mindre porsjoner og pakningsstørrelse i handelen

I tillegg la de frem en liste over ni tiltak som kan supplere eller forsterke disse:

 • gratis skolemåltid
 • styrking av mat- og helsefaget
 • tilpasse offentlige innkjøp mer i tråd med kostråd
 • subsidier og andre prisvirkemidler
 • forbud mot kjøp og salg av koffeinholdig drikke til barn og unge
 • matmerking også på menyer i serveringsbransjen
 • informasjonskampanjer
 • styrket ernæringskompetanse i utdanninger og kommuner
 • dulting (små, uformelle virkemidler for å påvirke atferd i gunstige retninger) – f.eks. å innføre sunn kasse-soner i matbutikker

Kilde: Ekspertutvalgets rapport
  

Langt mer enn enkeltindividers ansvar

Det er vanskelig å utforme hundre prosent treffsikre tiltak for å fremme et sunnere kosthold. Strid og uenighet førte i 2013 til at en ferdig forskrift om et reklameforbud for usunn mat rettet mot barn og unge, ble lagt i skuffen. Senere er to sukkeravgifter avviklet.

Men hva er verst – å innføre tiltak som kan ha visse uheldige og utilsiktede effekter, eller å la utviklingen gå sin skjeve gang? 

Det altfor enkelt å legge skylden på enkeltindividers valg.

Kostholdsdebatten har visse likhetstrekk med klimadebatten. Frontene er steile. Nyanser forsvinner når politikere og andre forstår at de kan vinne stemmer eller selge bøker på å være veldig tydelig for eller imot kjøtt, prosessert mat og veganere. Hva som er fakta, blir uklart for mange.

Men én ting er uomtvistelig: Økende fedme er menneskeskapt. Likevel er det altfor enkelt å legge skylden på enkeltindividers valg. Vi lever i et fedmefremmende samfunn.

«Dette forklarer sannsynligvis mye av økningen i overvekt og fedme i befolkningen», skriver utvalget.

Vanskelig ikke å øke i vekt

Vi veier mer enn før. Ikke bare etter nyttår, men året rundt. Det skyldes neppe at vi er mer tungnemme enn våre slanke forgjengere på f.eks. 50-, 60- og 70-tallet.

Vi har fått med oss budskapet om at mye sukker, mye fett og alt i alt for mye mat, kan føre til overvekt og fedme. Sannsynligvis er andelen svake sjeler også lik over tid.

Mange klarer likevel ikke å unngå en gradvis vektøkning til tross for at de går turer, kjøper seg fysisk aktivitet i helsestudioer og sørger for å nå oppsatte mål på pulsklokker. Selv om dette er et individuelt problem for hver og en av oss, er det i ferd med å bli et stort samfunnsproblem.

Les også

To trender forsterker hverandre

Det er spesielt to tunge trender i samfunnet som begge fremmer fedme; en gradvis økende tilgang til energirik mat og en tilsvarende tilrettelegging for mindre fysisk aktivitet.

For noen tiår siden kjøpte man mat, ofte råvarer, i kolonialbutikken, hos bakeren og slakteren, og åpningstidene var begrensede. Men is, snop og brus kunne også kjøpes i kiosker, og ellers kunne man selvsagt gå på restauranter og kafeer.

Nå har mange tilgang til fristelser rundt hvert hjørne og ofte nesten til alle døgnets tider.

Nå har mange tilgang til fristelser rundt hvert hjørne og ofte nesten til alle døgnets tider. 

 Har man lyst på noe, får man tak i det. Og de bollene, pølsene og sjokoladene man kjøper «i farten», er mye større enn dem tidligere generasjoner ble tilbudt. Ofte får man også tre boller til prisen av to. På kafeer der man tidligere kunne kjøpe et halvt rundstykke til kaffen, tilbys man i dag en stor baguette eller en kanelbolle nesten på størrelse med en halv julekake.

Kjøper oss fri fra fysisk aktivitet

Parallelt skjer det en utvikling der vi kjøper oss fri fra fysisk aktivitet som tidligere bidro til å forbruke mye av energien vi puttet i munnen. Det er lagt til rette for at vi kan leve et helt liv uten særlige fysiske anstrengelser.

Det er lagt til rette for at vi kan leve et helt liv uten særlige fysiske anstrengelser. 

Noen kan kjøre bil helt til døren i matbutikken og handle uten å løfte matkurven, mens andre kan få maten ferdig laget og varm på døren. Og mens vi ligger i sofaen og streamer Netflix- og HBO-serier, kan vi la roboter klippe plenen eller støvsuge huset. Til og med barns lek kan skje stillesittende foran en skjerm. Og må vi forflytte oss uten bil, tog, trikk eller buss, kan sparkesykler og elsykler bidra til at vi slipper å bruke særlig mye muskelkraft.

Summen av disse trendene gjør det vanskelig å få energiforbruket til å harmonere med energiinntaket. En for stor andel utvikler helseskadelig fedme. Risikoen for ikke-smittsomme sykdommer som slag, hjerteinfarkt, diabetes og kreft øker. Men denne utviklingen skjer ikke likt i alle deler av samfunnet. Det er dokumenterte forskjeller mellom sosiale grupper, kjønn og geografiske områder.

Fakta om fedme

Myndighetene har ikke klart å stoppe en økende fedme i befolkningen. Forekomsten har økt jevnt de siste 50 årene. Det har vært en særskilt økning i andelen med fedme blant unge voksne (40–49 år).

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) 2017–2019 viser at

 • andelen kvinner over 20 år med overvekt eller fedme ligger på 58 prosent (henholdsvis 35 prosent overvekt og 23 prosent fedme).
 • andelen menn med overvekt eller fedme ligger på 69 prosent (henholdsvis 46 prosent overvekt og 23 prosent fedme).

Tromsøundersøkelsen 2015–2016 viser at

 • andelen kvinner i aldersgruppen 40–79 år med overvekt eller fedme var 60 prosent (37 prosent overvekt og 23 prosent fedme).
 • andelen menn med overvekt eller fedme lå på 77 prosent (henholdsvis 51 prosent overvekt og 26 prosent fedme).

Alle grupper påvirkes: For hvert tiår mellom 1980 og 2000 økte gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (KMI) med omtrent ett KMI-poeng. Denne økningen var et resultat av at hele KMI-fordelingen ble forskjøvet mot høyere KMI. Kroppsmasseindeksen økte altså både blant dem med lav og høy KMI.

Ikke likt fordelt: Andelen med overvekt og fedme er høyere i mindre sentrale kommuner i enn andre. Samtidig er det store forskjeller mellom øst og vest i Oslo. Andelen 3. klassingar med overvekt eller fedme i skoleåret 2022–2023, varierte frå 8 prosent i Bydel St. Hanshaugen til 22 prosent i Bydel Grorud. Tilsvarende forskjeller blant 8. klassingene var fra 6 prosent i Bydel Nordre Aker til 26 prosent i Bydel Alna.

Kostbart for samfunnet: Den samfunnsøkonomiske verdien av tapte leveår og ikke-dødelig helsetap knyttet til overvekt og fedme som risikofaktor, er av MENON Economics beregnet til 238 milliarder kroner i 2022.


Kilde: Ekspertgruppens rapport

Et virvar av råd forkludrer hovedbildet

Myndighetene gjør sitt for å gi oss råd om hva vi bør spise. Men politisering av kostholdsdebatten gjør det krevende å nå frem med hovedbudskapet. 

Dessuten preges sosiale medier og nettaviser av en rekke andre aktører – med eller uten faglig bakgrunn – som tjener på å markedsføre sin diett eller sine råd enten det dreier seg om lavkarbo, raw food, prosessert mat, faste eller annet.

De bidrar også til å forkludre det store overordnede bildet for mange. Dermed er det også lett å koble ut all informasjon og unnskylde seg med at «ekspertene er jo uenige om hva som er sunt». 

Den siste rapporten om utviklingen i norsk kosthold, som ble presentert like før jul, viser at forbruket av frukt og bær og fisk og sjømat går i feil retning. Kostens innhold av mettet fett er også langt fra målet. 

Ca. 70 prosent oppgir at de har tillit til myndighetenes råd, men de følger dem ikke. En medvirkende årsak kan kanskje være at det er vanskeligere å sette rådene ut i livet for en generasjon der stadig færre lager mat fra bunnen av? 

Folk oppgir i undersøkelser at smak og pris er viktigere enn at maten er sunn når de handler, og det siste året er pris blitt det aller viktigste. Og det er ikke slik at prisen på matvarer øker i takt med andelen mettet fett, sukker og salt. Det er ofte motsatt.

Noen bidrar til utviklingen og tjener på den

Vi velger selv hva vi vil ha på tallerkenen – men det er bare halve sannheten.

Vi velger selv hva vi vil ha på tallerkenen, men det er bare halve sannheten.

Ekspertutvalget mener kommersielle aktører spiller en viktig rolle ved å fremme energitett og næringsfattig mat. Det skjer via markedsføring, store porsjoner og til lavere priser enn mer sunn mat. Internasjonalt rettes det ifølge ekspertene stadig mer oppmerksomhet mot slik form for påvirkning. 

«Befolkningen blir utsatt for et kommersielt press som påvirker helserelatert adferd og helse i stor grad», skriver utvalget.

Det er en av årsakene til at ekspertene konkluderer med at dersom man skal gjøre noe med sammensetningen av norsk kosthold, må man regulere påvirkningen kommersielle aktører har på folks adferd. Det er begrunnelsen for noen av ekspertgruppens forslag.

Det er ingen quick fix på dette området, og det er som sagt lett å kritisere flere av forslagene. Man kan også påpeke at utvalget fikk dårlig tid og et litt for snevert mandat. Det fikk bl.a. klar beskjed om ikke å bruke moms som virkemiddel for å påvirke matprisene.

Uansett foreligger det nå mange konkrete forslag politikerne kan iverksette. Det er en viss risiko forbundet med flere av dem. Men det mest risikable politikerne nå kan gjøre, er å la alle innvendingene bli en unnskyldning for ikke å handle. Utviklingen blir bare tyngre og tyngre å snu.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00