Debatt

Fire leger: Fjern egenbetalingen for helsetjenester til ungdom nå!

Ungdomstida er en periode hvor mye skjer med kroppen, og vi er bekymret for at økonomi er en hindring for at ungdommene tar kontakt med fastlegen tidlig nok, skriver tre medlemmer i Legeforeningens fagstyre og lederen av Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

Mange unge bruker en kroppslig plage som «inngangsbillett» for å sjekke om legen er en som de trygt kan snakke med om mer såre og vanskelige tema, skriver innleggsforfatterne. 
Mange unge bruker en kroppslig plage som «inngangsbillett» for å sjekke om legen er en som de trygt kan snakke med om mer såre og vanskelige tema, skriver innleggsforfatterne. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Marte Kvittum Tangen
Hege Kristiansen
Ståle Onsgård Sagabråten
Ingvild Skogen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I dag har vi fritak for egenbetaling for barn og ungdom til 16 år, deretter må de betale egenandel som voksne. Vi håper politikerne i årets budsjettforhandling kan prioritere å fjerne egendal til 18 år og på sikt ha en ambisjon om å fjerne den til 20 år. For barn og ungdom er det gratis tannbehandling til og med det året de fyller 18 år.

Egenandeler er et hinder for å søke hjelp for helseplager.

Hovedgrunnen til å fjerne egenandelen er å gi bedre helsetjenester til ungdom. Vi vet at legesøkningen for kroniske sykdommer, inkludert psykiske sykdommer, halveres idet ungdommen fyller 16 år, mens legesøkningsfrekvensen for akutte hendelser ikke endres.

Egenandeler er et hinder for å søke hjelp for helseplager. Før 2010 var det egenandel for alle fra 12 år, og en evaluering etter endringen viste at antallet legebesøk blant unge økte med 13 prosent for gutter i alderen 12 til 15 år og 18 prosent for jenter i samme alder.

Bidrar til sosial ulikhet

Ungdomstida er en periode hvor mye skjer med kroppen, og vi er bekymret for at økonomi er en hindring for at ungdommene tar kontakt med fastlegen tidlig nok. Fastlegen er inngangen for vurdering av videre tiltak og kan forebygge alvorligere sykdom ved tidlig intervensjon.

Fastlegen er inngangen for vurdering av videre tiltak og kan forebygge alvorligere sykdom.

Vi vet at økonomiske hindringer bidrar til økt sosial ulikhet i helse. Veldig få 16-åringer har selvstendig økonomi, og det å be om penger til en legevurdering kan for mange være et hinder. Et stadig økende antall familier har vanskelig økonomi med behov for prioriteringer.

En konsultasjon hos fastlegen koster kr 170,- (ikke-spesialist) eller kr 224,- (spesialist). Ved sykehuspoliklinikkene er egenandelen kr 386,-. Dette kan for mange fremstå som små beløp, men vi vet at det er mye for noen familier.

Det er rett nok slik at det ytes bistand ved psykoterapeutisk behandling av barn og ungdom under 18 år både i spesialisthelsetjenesten og hos fastlegen, men denne muligheten er ikke godt nok kjent blant fastleger og slettes ikke blant de unge pasientene. De vet ikke om at de vil kunne slippe egenandel når de oppsøker fastlegen for hjelp til å takle psykiske utfordringer.

Kroppslig plage som «inngangsbillett»

Mange unge bruker en kroppslig plage som «inngangsbillett» for å sjekke om legen er en som de trygt kan snakke med om mer såre og vanskelige tema. Det satses på lavterskeltilbud og førstelinjetjenester for ungdom, og her er fastlegen et sentralt knutepunkt og viktig samarbeidspartner.

Å fjerne egenandel vil øke tilgjengeligheten og og bidra til rett hjelp til rett tid.

Å fjerne egenandel vil øke tilgjengeligheten og og bidra til rett hjelp til rett tid. At ungdom oppsøker fastlegen tidlig, er viktig for å hindre utvikling av mer alvorlige vansker. Fastlegen har kompetanse til å håndtere mange av de psykiske utfordringene ungdommene sliter med, helt uten å måtte henvise til andre.

Den helserettslige myndighetsalderen er 16 år, og det å måtte be om penger til en legetime står i direkte konflikt med intensjonen om konfidensialitet og det å bestemme over egne helseopplysninger. Motivet for å gjøre 16-åringene helserettslig myndige er at de skal kunne oppsøke helsetjenesten uten å involvere sine foresatte.

Bør utvides til 20 år

De skal også være fri til å ta imot helsehjelp som strider mot foresattes prinsipper eller overbevisning. Hos ungdommer med kroniske sykdommer er det viktig at de gradvis tar mer og mer ansvar for egen helse og helseoppfølging.

Å måtte betale egenandel blir for noen en stor hindring for best mulig ivaretagelse av egen helse. 

Noen ungdommer vil trenge tett oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Å måtte betale egenandel blir for noen en stor hindring for best mulig ivaretagelse av egen helse. 

Sykdom rammer i større grad dem som har dårlig råd, derfor går egenandeler hardest ut over dem som allerede har det vanskeligst. Egenandelsordningen bør gjennomgås i en større helhet i tillegg til snarlig fjerning av egenandel til 18 år. Fritaket bør på sikt utvides til å omfatte pasienter opp til 20 år og egenandeler bør også fjernes for sårbare pasientgrupper.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00