Om  
Per Morten Sandset

Fortsetter som leder av HelseOmsorg21-rådet

Per Morten Sandset har fått fornyet tillit som leder av HelseOmsorg21-rådet. Med seg i rådet får han sju nye medlemmer.

Viserektor ved Universitetet i Oslo, Per Morten Samset, er oppnevnt som leder for HelseOmsorg21-rådet i fire år til. 
Viserektor ved Universitetet i Oslo, Per Morten Samset, er oppnevnt som leder for HelseOmsorg21-rådet i fire år til. Foto: Jarli & Jordan / UiO
Silje Sjursen Skiphamn

HelseOmsorg21-rådet skal legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling. Og det skal bidra til god folkehelse, effektive og bærekraftige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og verdiskaping.

Det er helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som har oppnevnt rådet for fire nye år.

– Jeg er glad vi nå har et nytt råd på plass, og at Per Morten Sandset vil fortsette som leder, sier hun i en pressemelding.

– Når vi skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjeneste trenger vi gode arenaer for dialog mellom det offentlige og næringslivet, mellom stat og kommune og mellom tjenestene våre og dem som bruker den. 

Ifølge helseministeren fungerer rådet svært godt for slik dialog og for initiativer på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor.

Sju nye medlemmer

Per Morten Sandset er lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Siden 2017 har han også vært viserektor ved universitetet.

Sandset ledet også HelseOmsorg21-rådet i perioden 2020–2024. Av de andre 15 medlemmene er det åtte som fortsetter og sju nye som kommer inn.

HelseOmsorg 21-rådet i perioden 2024–2028 består av:

 • Per Morten Sandset, viserektor ved UiO, Oslo (leder)
 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor ved NTNU, Trondheim (ny)
 • Pia Bing-Jonsson, rektor ved USN, Åsgårdstrand (ny)
 • Guri Rørtveit, direktør i FHI, Oslo (ny)
 • Magne Nicolaisen, kommunaldirektør i Tromsø kommune, Tromsø (ny)
 • Mari Trommald, avdelingsdirektør i KS, Oslo (ny)
 • Marte Kvittum Tangen, fastlege og leder i Norsk forening for allmennmedisin, Tynset
 • Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital, Trondheim
 • Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest, Haugesund
 • Tarje Bjørgum, leder i Abelia, Oslo
 • Øivind Enger, partner og investeringsrådgiver i Sarsia Seed, Bergen
 • Leif Rune Skymoen, administrernede direktør i LMI, Bærum (ny)
 • Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, Stavanger (ny)
 • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, Oslo
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Esperanza Diaz, professor i innvandrerhelse ved UiB, Bergen
Omtalte personer

Per Morten Sandset

Viserektor for forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo, professor i medisin (UiO)
Ph.D. i medisin (Universitetet i Oslo, 1989)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00