Helsepersonell filmes av pasienter. Likevel ønsker ikke sykehuset forbud

Pasienter og pårørende som tar bilder, video og lydopptak har blitt et arbeidsmiljøproblem på Sykehuset Østfold. I verste fall kan det føre til at pasientene får dårligere behandling, advarer sykehuset.

Pasienter og pårørende som fotograferer, filmer og tar lydopptak av helsepersonell, blir stadig mer vanlig, ifølge Legeforeningen.
Pasienter og pårørende som fotograferer, filmer og tar lydopptak av helsepersonell, blir stadig mer vanlig, ifølge Legeforeningen.Foto: Jil Yngland / NTB
0:000:00