Debatt

Industriaksjonen: Ja til faste ansettelser

Vår oppfordring til Ap-/Sp-regjeringa er at den ikke må fire på reguleringa av og forbudet mot innleie, slik også Fellesforbundets landsmøte vedtok i oktober 2023, skriver John-Peder Denstad leder av Industriaksjonen (IA).

I henhold til EØS-retten må tiltak som begrenser fri flyt av tjenester, være begrunna i et legitimt formål. Og tiltaket må være forholdsmessig. Industriaksjonen er tydelig på at formålet er legitimt, skriver John-Peder Denstad og oppfordrer regjeringa til å stå fast på reguleringa og forbudet mot innleie.
I henhold til EØS-retten må tiltak som begrenser fri flyt av tjenester, være begrunna i et legitimt formål. Og tiltaket må være forholdsmessig. Industriaksjonen er tydelig på at formålet er legitimt, skriver John-Peder Denstad og oppfordrer regjeringa til å stå fast på reguleringa og forbudet mot innleie.Foto: Foto: Javad Parsa / NTB
John-Peder Denstad
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Fra 1. april 2023 stramma regjeringa inn innleiereglene for arbeidskraft, som inne­bar forbud mot innleie av arbeidere fra bemanningsselskaper for å utføre midlertidig arbeid. Og i forskrift ble det forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slo fast at innleieforbudet ikke er i strid med EØS-avtalen, slik en rekke bemanningsforetak mente. 16 av foretaka tok saken videre til Høyesteretts ankeutvalg, som i slutten av mars i år enstemmig oppheva lagmannsrettens kjennelse som følge av saksbehandlingsfeil. Ut­valget tok ikke stilling til om innleiereglene bryter med EØS-avtalen. Det skal lagmanns­retten vurdere når saken behandles der på nytt. 

IA støtter dette standpunktet.

John-Peder Denstad
Leder, Industriaksjonen

Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i Arbeids- og inkluderings­departementet skrev i en e-post til NTB at deres syn i saken ikke er endra etter ankeut­valgets kjennelse.

– Vi mener innleiereglene er innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Bakgrunnen for lovendringen er at vi skal få flere inn i fast jobb. Vi ønsker ikke at arb­eidstakere skal være løsarbeidere. Dette krever omstilling, skrev statssekretæren. 

IA støtter dette standpunktet. I henhold til EØS-retten må tiltak som begrenser fri flyt av tjenester, være begrunna i et legitimt formål. Og tiltaket må være forholdsmessig. I vurderingen av forholdsmessighet, må det vurderes om tiltaket er egna til å oppnå det angitte formålet, og om det er nødvendig for å oppnå formålet, ved at formålet ikke kan oppnås med mindre inngripende tiltak. 

Vi er tydelig på at formålet er legitimt.

John-Peder Denstad
Leder, Industriaksjonen

Vi er tydelig på at formålet er legitimt. Erfaringer de seinere år har vist at til tross for likebehandling, seriøsitetsmodeller ved offentlige oppdrag, innstramming i arbeids­miljøloven, utvida tilsynsmyndighet for Arbeidstilsynet, så har omfanget av løsarbeid bredd om seg.

Industriaksjonen har nedfelt i vårt Industrimanifest 2021 at «Løsarbeiderbyråene må ut av norske arbeidsplasser. Eiere som nekter tariffavtale og driver med fagforeningsknusing skal møtes av kampkraften til en samlet fagbevegelse.»

Vår oppfordring til Ap-/Sp-regjeringa er at den må stå fast på og ikke fire på reguleringa av og forbudet mot innleie, slik også Fellesforbundets landsmøte vedtok i oktober 2023. 

Les også

Omtalte personer

Per Olav Skurdal Hopsø

Statssekretær (Ap), arbeids- og sosialdepartementet (Ap)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00