Debatt

Knusende stille: Vi trenger felles retningslinjer for behandling av benskjørhet nå!

Sju fagmedisinske foreninger lagde våren 2023 et grundig faglig innspill til Helsedirektoratet om behovet for oppdaterte retningslinjer for benskjørhet. Til tross for gjentatte kontakter, har det ikke lyktes å få i gang dette arbeidet. Vi håper nå på politisk hjelp, skriver Ståle Onsgård Sagabråten, Trine Elisabeth Finnes og Marte Kvittum Tangen.

Vi brekker mere ben i Norge enn i de fleste andre land, og med økende andel eldre, vil antallet fortsette å stige om vi ikke blir bedre på forebyggende behandling, advarer innleggsforfatterne.
Vi brekker mere ben i Norge enn i de fleste andre land, og med økende andel eldre, vil antallet fortsette å stige om vi ikke blir bedre på forebyggende behandling, advarer innleggsforfatterne.Foto: Gorm Kallestad/NTB
Ståle Onsgård Sagabråten
Trine Elisabeth Finnes
Marte Kvittum Tangen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Vi brekker mere ben i Norge enn i de fleste andre land.

Osteoporose, eller benskjørhet, er systemisk skjelettsykdom med redusert beinmasse og endringer av beinvevets mikroarkitektur, som fører til økt skjørhet av beinvev og økt bruddrisiko. Osteoporose er en veldig vanlig tilstand: Etter fylte 50 år vil 50 prosent av kvinner og 25 prosent av menn brekke noe, en arm eller et ben ved fall på flat mark eller et brudd i ryggen ved et ikke så tungt løft.¹ 

Benbrudd medfører redusert livskvalitet og økt risiko for andre tilstander for den enkelte, i tillegg medfører det stor ressursbruk i helsetjenesten. Hvert år er det omtrent 50.000 bruddpasienter i Norge. Over 9.000 av disse har et hoftebrudd med risiko for å miste gangfunksjon, bli pleiepasienter eller dø. Med økende andel eldre, vil antallet stige år for år om vi ikke blir bedre på forebyggende behandling. 

Les også

Retningslinjene må oppdateres

Kvinnehelseutvalget skriver i NOU 2023:5 «Den store forskjellen» veldig tydelig at for å forebygge benbrudd, må Helsedirektoratets nasjonale retningslinje fra 2005 oppdateres, slik at ny kunnskap og moderne behandling kommer pasientene til gode.

I 2021 foreslo Kjersti Toppe (Sp) og Siv Mossleth (Sp) at Stortinget skulle be regjeringen utarbeide nasjonale faglige retningslinjer som bygger på oppdatert kunnskapsgrunnlag for forebygging og behandling av osteoporose. Forslaget er svært velbegrunnet og inneholder det meste av argumentasjon for hvorfor dette er viktig nå. Likevel ble forslaget i Stortinget stemt ned med 45 mot 42 stemmer 27. mai 2021.² 

Et godt samarbeid avhenger at vi har felles forståelse og retningslinjer.

Ståle Onsgård Sagabråten, Trine Elisabeth Finnes & Marte Kvittum Tangen

Vi har behov for felles retningslinjer for endokrinologer, fastleger, ortopeder, gynekologer, geriatere, revmatologer og radiologer. God diagnostikk og behandling avhenger et godt samarbeid mellom allmennleger og sykehusene, og et godt samarbeid avhenger at vi har felles forståelse og retningslinjer.

Nasjonale faglige retningslinjer skal bidra til å sikre at helse- og omsorgstjenestene:

  • har god kvalitet
  • gjør riktige prioriteringer
  • ikke har uønsket variasjon i tjenestetilbudet
  • løser samhandlingsutfordringer
  • tilbyr helhetlige pasientforløp

Håper på politisk hjelp

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og spesialisthelsetjenesteloven § 7-3, fastslår at Helsedirektoratet er eneste aktør med mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Oppdrag om å sette i gang arbeidet med en nasjonal faglig retningslinje kommer oftest fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), men det kan også ha utgangspunkt i et initiativ fra Helsedirektoratet eller en forespørsel fra et eksternt fagmiljø.

Sju fagmedisinske foreninger i Den norske legeforening (Norsk forening for allmennmedisin, Norsk geriatrisk forening, Norsk endokrinologisk forening, Norsk ortopedisk Forening, Norsk revmatologisk forening, Norsk radiologisk forening og Norsk gynekologisk forening) lagde våren 2023 et grundig faglig innspill til Helsedirektoratet om behovet for oppdaterte retningslinjer for osteoporose.

Til tross for gjentatte kontakter, har det ikke lyktes å få i gang dette arbeidet, og vi håper nå på politisk hjelp.

---

[1] Sambrook P, Cooper C. Osteoporosis. The Lancet. 2006;367(9527).

[2] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=84376 

Omtalte personer

Kjersti Toppe

Barne- og familieminister (Sp), stortingsrepresentant
Cand.med (Universitetet i Bergen, 1992)

Siv Mossleth

Stortingsrepresentant (Sp), medlem, Energi- og miljøkomiteen og Valgkomiteen
agronom (Kleiva landbruksskole, 1989), enkeltemner, organisasjon, ledelse og journalistikk

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00