Nordland Høyre mener helseministeren må gripe inn og instruere Helse Nord

Sykehusprosessen i Nord-Norge er i strid med Hurdalsplattformen, mener Nordland Høyre. Derfor tar fylkeslaget til orde for at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal gå inn og instruere det regionale helseforetaket. – Dette er distriktsfiendtlig, og ikke noe vi kan sitte stille og se på, sier Marianne Dobak Kvensjø, 1. kandidat for Nordland Høyre.

Marianne Dobak Kvensjø, 1. kandidat for Nordland Høyre ved fylkestingsvalget, er bekymret for at sykehustilbudet i regionen skal bli rasert.
Marianne Dobak Kvensjø, 1. kandidat for Nordland Høyre ved fylkestingsvalget, er bekymret for at sykehustilbudet i regionen skal bli rasert. Foto: Tommy Andreassen / Photoview
Silje Sjursen Skiphamn

Det kan komme store endringer i sykehustilbudet i Nord-Norge. Helse Nord er i gang med å se på fordelingen av oppgaver og funksjoner mellom sykehusene i landsdelen. Resultatet kan bli sentralisering av tilbud og nedlagte akuttfunksjoner.

Nordland Høyre er bekymret over prosessen og mener at helseministeren må gripe inn. I et resolusjonsforslag til Høyres landsmøte tar fylkeslaget til orde for at statsråden må instruere Helse Nord for å «bedre prosessen».

«Saken kan ha store konsekvenser for lokalsykehusene i Nord-Norge. Tilbudene i Vesterålen, Ofoten, Lofoten, Salten og Helgeland er alle under fare for å bygges ned eller forsvinne. Saker som er av vesentlig betydning, blir utformet og behandlet uten at involvering og kommunikasjon med omgivelsen som kommunehelsetjenesten, næringsliv, regionale myndigheter, brukere eller arbeidstakere har fått medvirke», står det i forslaget.