Positive reaksjoner på mange av Sykehusutvalgets forslag

Både politikere og fagorganisasjoner roser Sykehusutvalgets arbeid. Men enkelte synes ikke utvalget går langt nok i å foreslå endringer i helseforetaksmodellen.

Sykehusutvalgets leder, NTNU-professor Jon Magnussen, får mye skryt for utredningen han la frem i går. 
Sykehusutvalgets leder, NTNU-professor Jon Magnussen, får mye skryt for utredningen han la frem i går.  Foto: Lise Åserud / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Sykehusutvalget kom mandag med en rekke forslag til endringer i styring, finansiering, samhandling og ledelse i sykehusene. Blant forslagene var blant annet endringer i måten nye sykehusbygg finansieres på, og tiltak for mer demokratisk kontroll med helseforetakene.

– Dette er kjempespennende og helt i tråd med det mandatet regjeringen har satt ned. Nå får vi viktige debatter om hvordan vi skal organisere sykehusene både når det kommer til økonomi og hvordan vi skal bruke ressursene våre best. Og om hvordan vi skal sikre bedre lokal forankring og samhandling med de lokale tjenestene, sier helsepolitisk talsperson i Ap, Cecilie Myrseth.

Hun likte særlig at utvalget advarte mot effekten av økt privatisering i helsevesenet. Et av forslagene utvalget kom med var å utrede innføring av en godkjenningsordning for etablering av private helsetjenester.