Private selskaper har store forventninger til maktskiftet i Oslo

Høyre har lovet å konkurranseutsette tre–fire sykehjem når de overtar makten i Oslo. Interessen blant de kommersielle selskapene som tidligere drev sykehjem i hovedstaden varierer, men alle forventer bedre betingelser for de private når Høyre overtar.

Hovseterhjemmet var ett av 11 sykehjem i Oslo som tidligere ble drevet av kommersielle konsern. Nå drives sykehjemmet av den ideelle aktøren Diakonhjemmet Omsorg AS. 
Hovseterhjemmet var ett av 11 sykehjem i Oslo som tidligere ble drevet av kommersielle konsern. Nå drives sykehjemmet av den ideelle aktøren Diakonhjemmet Omsorg AS. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
0:000:00