Analyse av 
Silje Sjursen Skiphamn

Se, hun lytter! (Men hun svarer ikke)

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol blir stadig beskyldt for å ta beslutninger uten å lytte til de involverte. Det hadde hun bestemt seg for å gjøre noe med.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) arrangerte torsdag digitalt møte for ordførerne på Innlandet. Ordførerne fikk mulighet til å si hva de mente om sykehusprosessen, mens statsråden lyttet.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) arrangerte torsdag digitalt møte for ordførerne på Innlandet. Ordførerne fikk mulighet til å si hva de mente om sykehusprosessen, mens statsråden lyttet. Foto: Skjermbilde fra ordførermøtet
Silje Sjursen Skiphamn

Det var et throwback til pandemien. Helse- og omsorgsdepartementet hadde kalt inn til digitalt møte om ny sykehusstruktur på Innlandet, og ordførerne koblet seg opp fra rådhus, stuer og hvor enn de måtte befinne seg.

Helseministeren selv gikk live i profesjonelle omgivelser i departementet. Hun var klar på at hun var der for å lytte, og ikke for å svare på spørsmål. Kjerkol ville høre ordførernes synspunkter på sykehusprosessen i regionen. Noen svar hadde hun foreløpig ikke å komme med.

Nå er statsråden innstilt på å lytte. Derfor svarer vi ikke på spørsmål.

Ingvild Kjerkol , helse- og omsorgsminister (Ap)

– Nå er statsråden innstilt på å lytte. Derfor svarer vi ikke på spørsmål, sa hun da ordføreren i Vestre Toten, Stian Olafsen (Ap,) dristet seg til å spørre om samlokalisering av psykiatri og somatikk virkelig var en god idé.

Det er mange kommuner i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet, men helseministeren hadde satt av god tid. Hele to timer skulle hun bruke på å lytte til ordførernes meninger om det som er en av regionens viktigste politiske saker. De hadde fått tre eller fem minutter, avhengig av om de bare snakket på vegne av egen kommune, eller om de representerte flere.

0+ er ikke en blodtype

Ordførerne delte seg i to leire: De som mener at et nytt storsykehus i Moelv er det beste alternativet (Mjøssykehuset), og de som vil utrede det såkalt 0+-alternativet mer.

0+ høres ut som en blodtype, og under pandemien kom det studier som viste at folk med blodtype 0 var mindre utsatt for smitte og alvorlig sykdom. Men i denne sammenhengen er 0+ det samme som en gedigen utsettelse.

Ved store offentlige byggeprosjekter skal alltid 0-alternativet utredes. 0-alternativet er status quo, dagens løsning, referansen som de andre alternativene skal sammenlignes med. Det er meget sjelden at dette alternativet blir valgt til slutt.

I Hurdalsplattformen har imidlertid regjeringen forpliktet seg til å sørge for at 0+-alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut. Dette alternativet innebærer at Innlandet beholder alle sine nåværende sykehus, men at Hamar får et nytt, og det blir endringer i dagens oppgavefordeling mellom Hamar og Elverum.

Hamar sykehus blir lagt ned hvis helseministeren går for Mjøssykehuset. 0+-alternativet innebærer at Hamar får nytt sykehus.
Hamar sykehus blir lagt ned hvis helseministeren går for Mjøssykehuset. 0+-alternativet innebærer at Hamar får nytt sykehus. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dette alternativet har allerede blitt forkastet. Styret i Helse Sør-Øst vedtok i september 2022 at Mjøssykehuset skal bygges i Moelv og være hovedsykehus for Innlandet. Sykehusene på Hamar og Gjøvik skal legges ned, og det samme skal de psykiatriske sykehusene Sanderud i Stange og Reinsvoll i Vestre Toten. Elverum sykehus vil miste akuttfunksjoner og skal hovedsakelig ta seg av planlagt virksomhet.

Hils fra Bror

Til syvende og sist er det regjeringen som skal bestemme den nye sykehusstrukturen på Innlandet. Bare to måneder etter at Helse Sør-Øst hadde gjort sitt vedtak, ga helseministeren dem et tilleggsoppdrag.

Hun ba helseregionen om å utrede hvordan en mulig trinnvis utbygging av Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risikoen i omstillings- og utviklingsprosessene Sykehuset Innlandet står overfor. I tillegg skulle Sykehuset Innlandet finne ut hva de kunne gjøre for å unngå at medarbeidere slutter før byggestart.

Nå er oppdraget utført og konklusjonen til Helse Sør-Øst er at en trinnvis utbygging ikke vil redusere risikoen noe særlig. For å beholde medarbeiderne, mener Sykehuset Innlandet at det viktigste man kan gjøre er å ta en beslutning. «En uavklart situasjon om framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF kan bidra til å skape usikkerhet og polarisering internt i helseforetaket», står det i styredokumentene.

Får du trøbbel med noen i regjeringen, kan du hilse fra 20 Sp-ordførere og si: Gi oss Mjøssykehuset nå!

Bror Helgestad, ordfører i Østre Toten (Sp)

De to ekstra rapportene ligger nå på helseministerens bord. Selv om ordførerne var delt i synet på den fremtidige sykehusstrukturen, var de enige om én ting: Det haster med å få tatt en beslutning.

– Vi gleder oss veldig til du har tatt den beslutningen. Får du trøbbel med noen i regjeringen, kan du hilse fra 20 Sp-ordførere og si: Gi oss Mjøssykehuset nå! sa ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad.

Noen i regjeringen

Med «noen i regjeringen» er det mulig han mener finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Det er han som sitter på pengesekken, og Mjøssykehuset er anslått å koste over 11 milliarder kroner.

I tillegg lovet Vedums eget fylkeslag, Hedmark Senterparti, i valgkampen i 2021 at akuttmottaket på Elverum sykehus skulle bestå.

Elverum skal fortsatt være et akuttsykehus.

Emilie Enger Mehl, før hun ble justisminister (Sp)

– Elverum skal fortsatt være et akuttsykehus. Her vil vi ikke fire i regjeringsforhandlingene, sa Emilie Enger Mehl (Sp) til Østlendingen, fire måneder før hun ble utnevnt til justisminister.

Det er med andre ord sterke krefter i regjeringen som har gått til valg på en annen løsning enn den Helse Sør-Øst har vedtatt. Helseminister Ingvild Kjerkol må enten overkjøre sine egne regjeringskolleger, eller utrede 0+-alternativet enda grundigere.

Velger hun det siste, vil prosessen trekke ytterligere ut i langdrag. Pasienter, ansatte og ordførere vil miste enda mer tillit til regjeringen. I tillegg risikerer Innlandet å miste sin plass i køen av store investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst.

Les også

Til slutt skulle hun svare

Etter å ha lyttet i halvannen time, var helseministeren endelig klar til å svare på spørsmål. Ikke fra ordførerne, men fra pressen, som hadde fått lov til å følge møtet og få et aldri så lite pandemi-déjà vu. Journalistene fra lokalpressen skal ha for forsøkene, men det var ikke mye de fikk ut av statsråden.

Jeg vil bruke den tiden som er nødvendig for å gjøre gode og grundige vurderinger.

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister (Ap)

– Jeg vil bruke den tiden som er nødvendig for å gjøre gode og grundige vurderinger. Samtidig er jeg veldig klar over ønsket om en rask avklaring, sa hun.

Kjerkol var likevel tydelig på at valget nå står mellom Mjøssykehuset og å sette i gang nye utredninger.

Og på spørsmål om hun ser behov for ytterligere utredninger, svarte hun:

– Foreløpig ser jeg ikke behov for det.

Omtalte personer

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister (Ap), leder, Trøndelag Ap.
master i kunnskapsledelse (Nord Uni.)

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon