Sykehusene sprenger vikarbudsjettene sine

Sykefravær, ubesatte stillinger og lange ventelister gjør at sykehusene så langt i år har brukt over 1 milliard kroner på vikarbyråer. På sykehusene i Nord-Norge er hver femte ansatt enten en innleid vikar eller en fast ansatt som jobber ekstra.

Hittil i år har sykehusene brukt over 1 milliard kroner på å leie inn helsepersonell. Sykepleiere er den yrkesgruppen som oftes blir leid inn som vikarer.
Hittil i år har sykehusene brukt over 1 milliard kroner på å leie inn helsepersonell. Sykepleiere er den yrkesgruppen som oftes blir leid inn som vikarer.Foto: Tore Meek / NTB
0:000:00