Analyse av 
Solveig Ruud

Tannhelse: Bør man fortsette å prioritere unge voksne der mange har «null hull»?

I fjorårets budsjettforlik fikk 21- og 22-åringer den største enkeltpotten med penger som gikk til tannhelse. Skal unge voksne fortsatt prioriteres, eller bør politikerne i større grad tilgodese grupper som sliter mer med å ivareta egen tannhelse?

Hvilke grupper bør prioriteres og få offentlig støtte til tannhelse? Unge, eldre, utvalgte grupper – eller alle? Meningene er delte. 
Hvilke grupper bør prioriteres og få offentlig støtte til tannhelse? Unge, eldre, utvalgte grupper – eller alle? Meningene er delte. Foto: Frank May/NTB
Solveig Ruud

Tannhelse var et viktig tema i fjorårets budsjettforhandlinger mellom regjeringen og SV. Det blir det trolig i år også. De første spørsmålene om tannhelse er allerede sendt fra SV til Finansdepartementet. Partiet vil vite hva det f. eks. koster om staten dekker henholdsvis 25 og 50 prosent av utgiftene til tannlege per årskull i alderen 22–30 og hva det samme koster for eldre over 70, 75, 80 og 85 år.

Regjeringen anslår at det f. eks. koster om lag 70 millioner kroner i året per årskull å innføre 50 prosent i egenandel for unge voksne. Den har ikke tallgrunnlag for å gi svar på hva det koster med tilsvarende støtte til de eldste. Men det er ikke vanskelig å se for seg at det vil koste mer. Eldre med gamle plomber og dårlige tenner har ofte behov for langt mer omfattende behandling. Mange av dem har god råd og formue, men det finnes også eldre som må ta opp lån for å ha råd til å betale tannlegeregningen. 

I fjor var 21- og 22-åringene «budsjettvinnerne» på tannhelsefronten. De stakk av med den desidert største enkeltpotten. Prioriteringen var i tråd med Hurdalsplattformens føringer. Mens den forrige rødgrønne regjeringen lovet gratis
tannhelsekontroll for eldre over 75 år, vil dagens regjering «innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år" og halv pris for personer i alderen 22 til 25 år.  Regjeringen vil også styrke støtteordninger til folk med dårlig råd og til folk med sykdommer som gir dårlig tannhelse. Men løftene til de unge voksne er de mest konkrete.

Altinget logoHelse
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om helse samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00