Analyse av 
Solveig Ruud

Tannhelse: Bør man fortsette å prioritere unge voksne der mange har «null hull»?

I fjorårets budsjettforlik fikk 21- og 22-åringer den største enkeltpotten med penger som gikk til tannhelse. Skal unge voksne fortsatt prioriteres, eller bør politikerne i større grad tilgodese grupper som sliter mer med å ivareta egen tannhelse?

Hvilke grupper bør prioriteres og få offentlig støtte til tannhelse? Unge, eldre, utvalgte grupper – eller alle? Meningene er delte. 
Hvilke grupper bør prioriteres og få offentlig støtte til tannhelse? Unge, eldre, utvalgte grupper – eller alle? Meningene er delte. Foto: Frank May/NTB
0:000:00