Analyse av 
Jette F. Christensen

Tror EU valgpåvirkning kan forbys?

I det europeiske supervalgåret 2024 står mye på spill. Virkemidlene til å påvirke valgene er historisk mange, og EU gjør sitt for å prøve å motvirke det. Men er EUs demokrati-pakke riktig vei å gå? Unionen står nå i fare for å brenne broer til sine viktigste støttespillere, skriver Altingets EU-analytiker Jette F. Christensen.

«Åpenhet om finansiering er et gode i et demokrati og bør tilstrebes å gjelde alle organisasjoner og partier, uavhengig hvor giveren er bosatt. En slik mer-åpenhet ville økt tilliten og fjernet stigmaet organisasjonslivet advarer mot. Å bekjempe strategisk valgpåvirkning er en mye større jobb enn å følge pengene, og det er løfterikt at EU starter dette arbeidet. Men da trenger de organisasjonslivet med på laget», skriver Jette F. Christensen, EU-analytiker i Altinget.
«Åpenhet om finansiering er et gode i et demokrati og bør tilstrebes å gjelde alle organisasjoner og partier, uavhengig hvor giveren er bosatt. En slik mer-åpenhet ville økt tilliten og fjernet stigmaet organisasjonslivet advarer mot. Å bekjempe strategisk valgpåvirkning er en mye større jobb enn å følge pengene, og det er løfterikt at EU starter dette arbeidet. Men da trenger de organisasjonslivet med på laget», skriver Jette F. Christensen, EU-analytiker i Altinget.Foto: Montasje: AP Photo/Jean-Francois Badias/Marte Vike Arnesen
0:000:00