Vanskeligere for de eldste å få sykehjemsplass: Yngre brukere trenger plassene mer

– Det er blitt høyere terskel for å få en sykehjemsplass for eldre over 80 år. Det sier professor Terje P. Hagen. Selv om et stort flertall av sykehjemsbeboerne fortsatt er 80 år og eldre, skjer det en foryngelse blant beboere. 

Professor Terje P. Hagen, ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, var en av to forskere som la frem nye funn om helse- og omsorgstjenestene i kommunene på en KS-konferanse torsdag.
Professor Terje P. Hagen, ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, var en av to forskere som la frem nye funn om helse- og omsorgstjenestene i kommunene på en KS-konferanse torsdag.Foto: Terje Pedersen / NTB
0:000:00